👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Minoritetsspråk

Skapad 2022-02-15 08:30 i Tångaskolan Falkenberg
Minoritetsspråk
Grundskola 4 – 6 Svenska
I Sverige talas och skrivs minst 150 olika språk! Dessutom har vi fem nationella minoritetsspråk - finska, jiddisch, meänkieli, romska och samiska. Vad är ett minoritetsspråk? Varför är just dessa språk minoritetsspråk? Vad kännetecknar dessa fem språk?  

Innehåll

Syfte och mål:

 • Ge exempel på olika minoritetsspråk
 • Förstå vilka språkliga likheter och skillnader det finns mellan dem
 • Förstå vad en dialekt är och ge exempel på olika dialekter
 • Få förståelse för att vårt språk ständigt förändras

Vi ska lära oss om detta genom att läsa, ha genomgångar, svara på frågor, diskutera samt ta del av exempel genom att se filmer.

 

Begrepp:

Språk

Modersmål

Minoritet

Dialekt

 

Redovisning av kunskaper och förmågor:

Eleverna ska kunna de nationella minoritetsspråken och muntligt redovisa skillnader och likheter mellan de olika språken.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skill­ nader mellan svenskan och närliggande språk.
  Sv  E 6