👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik, åk 3, vt-22, division

Skapad 2022-02-15 13:01 i Kärna skola Linköping
Innehållsdivision, delningsdivision
Grundskola 2 – 3 Matematik
Du kommer att arbeta med division genom att dela upp tal på olika sätt, samt att lära dig hur du skriver divisionsuttryck.

Innehåll

Det här ska du visa att du kan: 

 

 • Förstå begreppen division, täljare, nämnare, kvot
 • Dela lika mellan ett visst antal grupper/personer etc
 • Att räkna division med hjälp av bilder, när divisionen går jämnt ut.
 • Förstå sambandet mellan division och multiplikation.

 

För att lära dig kommer du att:

 

 • Få muntliga genomgångar
 • Samtala och förklara
 • Spela spel tillsammans
 • Prova att dela saker mellan varandra
 • Räkna division i matteboken
 • Öva på att räkna ut divisionsuppgifter
 • Skriva räknehändelser

 

Du visar vad du kan när du:

 • Är aktiv under lektionerna
 • Deltar i spel
 • Förklarar för dina klasskompisar
 • Klarar att räkna ut uppgifter kring division
 • Gör exit-tickets och andra utvärderingar
 • Genomför ett summativt prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Matematik, åk 3, vt-22, division

Rubrik 1

Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Begrepp
Förstå begreppen division, täljare, nämnare, kvot
 • Ma   3
Jag förstår ännu inte begreppen division, täljare, nämnare, kvot.
Jag förstår begreppen division, täljare, nämnare, kvot .
Jag förstår vad begreppen betyder och jag använder begreppen på ett korrekt sätt.
Delningsdivision
Dela lika mellan ett visst antal grupper/personer etc
 • Ma   3
 • Ma   3
Jag kan ännu inte dela lika mellan ett visst antal grupper/personer.
Jag kan dela lika mellan ett visst antal grupper/personer.
Jag kan dela lika mellan ett visst antal grupper/personer och jag kan visa och förklara hur jag tänker så att någon annan förstår.
Innehållsdivision
Att räkna division med hjälp av bilder, när divisionen går jämnt ut.
Jag kan ännu inte räkna division med hjälp av bilder, när divisionen går jämnt ut.
Jag kan räkna division med hjälp av bilder, när divisionen går jämnt ut.
Jag kan räkna division med hjälp av bilder, både när divisionen går jämnt ut och när det blir en rest.
Skriva divisionsuttryck
Att skriva division på två olika sätt.
 • Ma   3
Jag vet ännu inte hur man skriver divisionsuttryck.
Jag kan skriva division på två olika sätt.
Jag kan skriva division på två olika sätt samt skriva en korrekt räkneberättelse kring ett divisionsuttryck.
Samband multiplikation och division
Att förstå hur multiplikation och division hör ihop.
Jag förstår inte sambandet mellan multiplikation och division.
Jag förstår sambandet mellan multiplikation och division.
Jag förstår sambandet mellan multiplikation och division, och jag kan förklara för andra hur man kontrollerar division med hjälp av multiplikation.