👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

I Babblarnas prylbod

Skapad 2022-02-15 13:43 i Kärrabackens förskola Borås Förskola
Förskola
På Lugnet har vi språk som vårt projektarbete där vi arbetar med boken I Babblarnas prylbod.

Innehåll

Syfte

På Lugnet har vi språkutveckling som vårt projektarbete där vi arbetar med boken I babblarnas prylbod. Anledningen till varför vi valde språket som projekt var för att många av barnen visade ett intresse för böcker. Detta uppmärksammade vi utifrån våra tidigare observationer under hösten 2021.

Syftet med projektet är att ge varje barn förutsättning att..

- utveckla ett nyanserat ordförråd

- utveckla förmågan att berätta samt att uttrycka tankar

Boken som vi arbetar med handlar om olika prylar som Babblarna har i sin prylbod som innefattar olika föremål, färg, form och mängd. Vi vill att barnen genom bokens innehåll, utvecklar ett nyanserat ordförråd samt få möjlighet att reflektera kring olika begrepp i boken. Vi upplever att boken innefattar många läroplansmål, men just nu ligger vår fokus på språkmålen.

Metod

För att ge barnen möjlighet till inflytande och möjlighet att påverka sin vardag fick barnen rösta fram den bok som de mest var intresserade av genom att lägga duplobitar på den boken. Då fick boken babblarnas prylbod flest röster.

Vi börjar med att introducera boken genom att läsa den först och sedan dramatisera varje avsnitt för sig. Efter varje dramatisering plockar vi fram läsfixarna, spå-damen Julia och frågeapan där de kommer att ställa olika frågor till barnen om varje babblares prylar i boken.

Prylarna får användas i leken då det kan skapa mer diskussioner och om vi märker att barnen visar intresse för varje pryl, kan vi undersöka prylen närmare där barnen kan få en fördjupad förståelse. 

Förväntade effekter

Våra förväntade effekter är att..

- vi hör barnen berätta och benämna begrepp,

- vi hör barnen använda sig av flera ord i sina meningar, 

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18