👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Du och alla andra

Skapad 2022-02-15 15:12 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 Samhällskunskap
Vi ska under några veckor arbeta med olika konstellationer av en familj, relationer, könsroller, sexualitet samt ta reda på vilka olika skyddsnät som finns i vårt samhälle.

Innehåll

Bedömning: 
Genom diskussioner, lektioner och inlämningsuppgifter.

 

Tidsplan / Lektionsplanering:
Vi kommer att starta med arbetsområdet under vecka 9 och hålla på i ca tre veckor.

Vi läser i boken SOS och svarar på instuderingsfrågorna tillsammans. 

Vi ser på film.

Vi diskuterar i små och stora grupper.

Vi tillverkar pedagogiska, förklarande, affischer med ord bl a från begreppslistan nedan.

 

 

Språkmål:
Att uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv.

 

Begreppslista:

normer

regler

lagar

politik

ekonomi

media

social

grupptryck

vårdnadshavare

BRIS

socialtjänsten

diskriminering

jämställdhet

könsroller

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Sh  A 6
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra välutvecklade och nyanserade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
  Sh  A 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv, och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
  Sh  A 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.
  Sh  A 6