👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Estetiska lärprocesser Lingonet 2022

Skapad 2022-02-15 15:23 i Knekten förskola Flen
Förskola
Vi arbetar med estetiska lärprocesser för att ge barnen möjlighet att knyta samman känslor, upplevelser, kunskaper och erfarenheter.

Innehåll

Syfte:

I förskolan Knektens verksamhetsplan finns ett mål som handlar om att vi ska använda oss av olika estetiska lärprocesser i våra planerade aktiviteter. Barnen ska få dramatisera, skapa med bild och form, använda sig av sång, musik, dans och rörelse samt använda digitala verktyg. Detta gör vi för att barnen ska få möjlighet att uttrycka sig på olika sätt samt knyta samman känslor, upplevelser, kunskaper och erfarenheter.

 

Mål:

Barnen ska få prova på, uppleva och få egna erfarenheter av flera olika uttrycksformer. Barnen ska utveckla sin självständighet och tillit till sin egen förmåga.

 

Hur:

Två gånger/vecka erbjuder vi barnen olika estetiska lärprocesser i våra planerade aktiviteter. Vi arbetar med detta i våra 3 mindre grupper, där barnen är indelade efter ålder.

 

Vi planerar inför aktiviteten i vår planeringsmall. Under aktiviteten är vi uppmärksamma på hur barnen upplever aktiviteten, vi skriver ner vad barnen uttrycker och hur aktiviteten går. Efter aktiviteten reflekterar vi i separat loggbok/Unikum.

 

Bild & form, drama, digitala verktyg samt rörelse, sång, musik och dans är de olika estetiska uttrycksformerna som vi arbetar med i två planerade aktiviteter i veckan.

 

Vi dokumenterar med foton/filmer samt skriver ner barnens tankar. Vi lägger ut en sammanfattande lärlogg över veckan på Unikum.

 

Vid aktiviteterna är pedagogerna delaktiga och medskapande i de olika uttrycksformerna för att vara en god förebild och visa att det inte finns några rätt eller fel utan att det viktiga är att få prova på och uppleva.

 

Period:

Vårterminen 2022

 

Ansvariga:

Lingonets pedagoger

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18