👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik

Skapad 2022-02-15 19:05 i Gullbrandstorpsskolan Halmstad
Grundskola F – 3 Teknik
Vad är teknik? Vi ska ta reda på vad teknik är och vad det betyder för oss människor. Vi ska prata om hur vi använder oss av tekniken i vardagen. Vi ska också få veta hur tekniken har förändrats genom tiderna.

Innehåll

Du kommer att arbeta med följande saker:

 • förstå vad som är teknik
 • tänka kring vad tekniken har gjort för människan
 • ta reda på hur olika saker har förändrats genom åren
 • lära dig och använda ord och begrepp kring teknik
 • bli "expert" på en teknisk lösning som finns  i vår vardag.

Så här ska du arbeta:

 • arbeta i olika grupper, parvis eller enskilt
 • se filmer om olika tekniska lösningar i din vardag
 • diskutera och reflektera 

Det här är dina mål:

Du visar att du: 

 • deltar i diskussioner och reflektera. 
 • förstår och använder tekniska ord och begrepp.
 • kan ge exempel på vad teknik är och hur den används och har förändrats.

Bedömning:

Du kommer att bedömas löpande under arbetets gång.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3