👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Undervisningsplan- Projekt rymden

Skapad 2022-02-15 21:18 i 224631 Förskolan Perrongen Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Vi beger oss ut i rymden! Vad kommer vi att upptäcka?

Innehåll

 

Vad finns i rymden? Bor det någon där? Vilka är de olika planeterna? Går det att springa där? Går det att andas i rymden? Finns det mat och växter i rymden? Djur? Vad gör en astronaut? Vi ska tillsammans med barnen upptäcka och utforska.

 

·         VAD: (Innehåll)

Barnen ska få möjlighet att skaffa sig nya kunskaper om rymden. Detta genom att testa på olika sätt att söka fakta i böcker och med hjälp av digitala verktyg. Också genom att testa på olika typer av skapande med olika material och tekniker. Projektet ska också bidra till att utveckla barnens språk och deras förmåga att berätta och att använda sin fantasi.

 

 

·       VARFÖR? (Syfte)

Barnen i gruppen har visat ett stort intresse för rymden, planeter och rymdfarkoster. Vi ser det i deras lek, samtal och i valet av litteratur. Vi vill ta tillvara på barnens intresse och genom olika aktiviteter och uttrycksformer så kommer vi på ett roligt och lustfyllt sätt utforska rymden vidare.

 

•Hur?

Vad säger läroplanen?

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

- förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra

 -förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

-förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

- förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

·         HUR? (Metod)

-Undervisningen kommer att ske både genom planerade aktiviteter och spontana tillfällen under hela verksamheten.

-Vi arbetar i mindre projektgrupper med 5 barn i varje grupp.

-Projektet utformas efter barnens intressen och nyfikenhetsfrågor.

-Pedagogerna använder sig av pedagogisk dokumentation och reflekterar kontinuerligt för att hjälpa och utmana barnen i deras utforskande och lärande.  

 

·         VEM?

Alla barn i gruppen deltar. Alla pedagoger ansvarar

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18