👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska, svenska språket samt nordiska språk, v 10-12_

Skapad 2022-02-16 12:19 i Rålambshovsskolan Stockholm Grundskolor
Mall planering
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Pedagogisk planering: Svenska I det här området ska vi fokusera på det svenska språket (ursprung, lånord och dialekter) samt våra nordiska språk: norska och danska.  

Innehåll

Ämnesområde:

Examination:

Delta muntligt och skriftligt på lektionerna

Läsförståelseprov v 12

 

- Allt material kopplat till undervisningen finns i klassens TEAM under fliken filer.

- Arbetsuppgifter som vi arbetar med på lektionen finns tillgängliga i TEAMs.

- Examination och läxor publiceras i PoB under fliken "Uppgifter"

Undervisning

  •        Lärarledda genomgångar
  •        Enskilt arbete
  •        Gruppdiskussioner
  •        Binogifilmer

 

Veckoplanering: 

v. 10 Språkets ursprung

v. 11 Nordiska språken (norska och danska), dialekter

v. 12 Läsförståelseprov

Lärandemål:

När du arbetar med det här momentet får du lära dig:

  • Om svenska språkets ursprung
  •  Om dialekter samt norska och danska

Underlag för bedömning:

Alla lektioner ligger till grund för bedömningen. Den sker vid diskussioner, inlämningsuppgifter och läsförståelseprov.

(Utökat material för bedömning sker i klassrummet samt publiceras på TEAMs)