👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema våren

Skapad 2022-02-16 12:24 i Hässelbygårdsskolan Stockholm Grundskolor
Under veckorna 10-22 kommer vi arbeta med temat våren.
Grundskola 1 Biologi
I temaarbetet om våren kommer vi utgå ifrån barnens nuvarande kunskaper om vad som kännetecknar våren. Vi startar med att göra en gemensam tankekarta där barnen själva får komma med reflektioner om våren. Utefter deras kunskaper om våren kommer vi att fördjupa oss och söka vidare kunskaper som leder till en djupare förståelse i ämnet våren. Vi tittar på filmer om våren och hur djuren har det i naturen under våren. Barnen får rita vårbilder och skriva om våren. Vi tittar på vårtecken utomhus.

Innehåll

Så här arbetar vi

Tillsammans med dina kamrater kommer du att undersöka, reflektera och arbeta med;

 • vårtecken 
 • skogen
 • vårväder
 • film om våren
 • vårbilder med olika tekniker och material
 • djur som vaknar upp när det är vår
 • insekter 

Du kommer få möjlighet att:

 • få kännedom om hur man känner igen årstiden våren och vad som är typiska vårtecken i vår del av landet.
 • kunna beskriva hur några olika växter och djur i närområdet lever på våren.
 • kunna delta i undersökningar och genomföra observationer och dokumentationer.

Du kommer visa din förmåga:

 • att beskriva hur några växter och djur lever på våren.
 • att delta i observationer och grupparbeten.
 • att dokumentera kring det vi jobbar med.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.
  Gr lgr11  -
 • Naturen och människors levnadsvillkor på hemorten och andra platser under olika tider, utifrån elevernas erfarenheter och intressen.
  Gr lgr11  -
 • Sortering och gruppering av växter och djur samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Gr lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer.
  Gr lgr11  -