👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Satslära

Skapad 2022-02-16 12:56 i Kista grundskola Stockholm Grundskolor
Grunderna om satser och satsdelar.
Grundskola 8 Svenska Svenska som andraspråk
I detta arbetsområde kommer du att få reda på allt (nästan) om satserna, som språket är uppbyggt av.

Innehåll

Språket är uppbyggt av ord, vilka är indelade i grupper - ordklasser - efter vilka egenskaper de har. De flesta ord i svenskan tillhör bara en ordklass, och det är oftast ganska tydligt vilken ordklass varje ord tillhör. Vi vet t ex att råtta är ett substantiv, fånga är ett verb och att brun är ett adjektiv. Det här vet du ju redan allt om, så det behöver vi ju inte prata mer om...

Men orden är också indelade efter deras funktion i meningarna, antingen för sig själva, eller tillsammans med andra ord, och då kallas de satsdelar. Inom syntaxen (satsläran) kan råtta vara ett subjekt, ett direkt objekt eller kanske ett predikativfånga är förmodligen ett predikat, men kan också vara en del av t ex ett tidsadverbial eller ett indirekt objekt, och brun kan vara ett attribut i ett agent eller ett rumsadverbial. Dessa satsdelar bildar sedan huvudsatser och bisatser.

Under de närmaste veckorna ska du bli expert på dessa satsdelar och satser!

Uppgifter

 • Löfte

 • Meningar att ta ut satsdelar i

 • Satsdelar lista

 • Satsdelar Lista

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  SvA  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  C 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  A 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  SvA  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  SvA  C 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  SvA  A 9

Matriser

Sv SvA
Satslära

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Du har grundläggande kunskaper om vad en sats är, hur den är uppbyggd och vilka satsdelar som finns, samt känner till hur de olika satsdelarna placeras in i ett fältschema.
Du har goda kunskaper om vad en sats är, hur den är uppbyggd och kan på ett ganska fungerande sätt definiera vilka satsdelarna är i en sats, samt i stort sett placera in dem i ett fältschema.
Du har mycket goda kunskaper om vad en sats är, hur den är uppbyggd och kan på ett väl fungerande sätt definiera vilka satsdelarna är i en sats, samt korrekt använda ett fältschema.