👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och kommunikation

Skapad 2022-02-16 13:04 i Knutsbo förskola Ludvika
Projekt vår närmiljö
Förskola
Barnens ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk, att kunna tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang. (Lpfö 18)

Innehåll

 

 

 

Var är vi?

På Stjärnan har vi 17 barn i åldern 1-4 år. Flera av barnen har annat modersmål än svenska. Utifrån vår barngrupps behov ser vi pedagoger att vi behöver stimulera och stärka barnens språkliga förmågor och kommunikation på ett lustfyllt sätt. Vi ser ett behov hos barnen att lära sig språket för att kommunicera med varandra och oss pedagoger.

 

 

Vart ska vi?

Genom utbildningen vill vi ge barnen förutsättningar att utveckla:

-intresse för språk och kommunikation

-ordförråd och ordförståelse

-förmåga att verbalt uttrycka sina tankar och känslor

 


Hur gör vi?

 

Vi delar in barnen i våra tre grupper där vi använder munmotoriska övningar, sagor, rim, ramsor och sånger utifrån barnens förmågor för att skapa ett lustfyllt lärande.

 

Hur blev det?

Hjälpfrågor:
Hur blev det gentemot fokusområden/lokala mål/styrkort och den genomförda undervisningen?

 

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18