👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FYSIK - Optik ÅK 9B

Skapad 2022-02-16 13:47 i Vällingbyskolan Stockholm Grundskolor
Pedagogisk planering i arbetsområde optik. Bedömningsmatris.
Grundskola 7 – 9 Fysik
Optik - läran om ljuset. Här får du reda på vad ljus är och hur det uppför sig.

Innehåll

Detta ska du lära dig:

 • Kunna redogöra för begreppen inom optiken som t.ex. ljusbrytning, spektrum, reflektion, konkav/ konvex lins m.m.
 • Kunna beskriva vad synligt ljus är och ljus som inte ögat kan se
 • Kunna beskriva hur ljus reflekteras i plana och buktiga speglar
 • Kunna beskriva hur ljuset samlas eller sprids genom linser
 • Kunna beskriva ögats uppbyggnad och funktion samt hur synfel korrigeras
 • Hur upptäckter inom området påverkat vår omgivning och våra levnadsvillkor
 • Kunna laborera med optiska instrument och dra slutsatser av resultaten.

Mål

 • Förstå varför vi ser något i en viss färg
 • Förstå att seendet kan luras
 • Förstå hur ett spektrum uppstår och räkna upp färgerna i ordning
 • Förstå att ljus kan beskrivas som en vågrörelse
 • Kunna något om det ljus som ligger utanför det synliga området
 • Förstå att vi måste skydda oss mot ultraviolett ljus och röntgenstrålning
 • Veta vad som är speciellt med laser
 • Kunna reflektionslagen och veta varför vi ser en bild i en plan spegel
 • Kunna hur ljus reflekteras i buktiga speglar och veta hur de kan användas
 • Kunna ljusets fart i vakuum och veta att den är lägre i glas och vatten
 • Veta något om ljusets brytning i glasytor och hur ljus bryts och reflekteras i en vattenyta
 • Veta något om fiberoptik
 • Veta vad som händer när ljus passerar olika typer av linser
 • Veta hur man får hjälp av glasögon vid olika synfel

Så här kommer vi att arbeta:

 • Lärarledda genomgångar och diskussioner
 • Filmer
 • Instudering i Gleerups digitala lärobok med övningsuppgifter
 • Fördjupningsuppgifter på arbetsstenciler 
 • Laborationer inom optik där resultat och diskussionsrapporter görs

Planering

 

10

Optik

Synligt ljus

Olika energikällor

Demo ljus

Labb färger

 

Ljus som inte ögat ser Elektromagnetisk strålning

Ljusets reflektion

Ljusets brytning

-          Linser

-          Spegel

 

Kap 9

 

 

11

Optik

Labb bordsoptik 1

Reflektion

Plan spegel / buktig spegel

 

Labb bordsoptik 2

Brytning

 

 

 

Strålgång

Problemlösningar ljus /strålar

 

Kap 9

12

Optik

Rep inför prov

 

Labb bordsoptik 3

Linser/ synen

 

Prov Optik

Kap 9

 

 

Bedömning:

- Prov

- Lektionsarbete och diskussioner

- Praktiska laborationer och utvärdering av resultat samt diskussion

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.
  Fy  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  Fy  7-9
 • Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. Förklaringsmodeller för hur ögat uppfattar färg.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Optik, år 9

Förmågan att använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara

Ännu inte nått en godkänd nivå.
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Laborativt arbete: Frågeställningar samt analys och diskussion.
Du behöver träna mer på att skriva frågeställningar och att skriva en egen enkel planering som man sedan kan arbeta utifrån när man ska genomföra en undersökning. Du behöver även utveckla förmågan att analysera resultat samt föra enkla resonemang kring resultatens rimlighet och hur resultaten kan förbättras.
Du kan genomföra en undersökning utifrån en given planering. Du kan också bidra till att formulera enkla frågeställningar och skriva en liten del av en egen planering som det sedan går att arbeta systematiskt utifrån. Du kan analysera resultat och dra enkla slutsatser samt resonera kring resultatens rimlighet med viss koppling till kemiska modeller.
Du kan genomföra en undersökning utifrån en given planering. Du kan också formulera enkla frågeställningar och skriva en egen planering som det sedan (efter någon bearbetning) går att arbeta systematiskt utifrån. Du kan också bidra till att formulera enkla frågeställningar och skriva en liten del av en egen planering som det sedan går att arbeta systematiskt utifrån. Du kan analysera resultat och dra utvecklade slutsatser samt resonera kring resultatens rimlighet med relativt god koppling till kemiska modeller.
Du kan genomföra en undersökning utifrån en given planering. Du kan också formulera enkla frågeställningar och skriva en egen tydlig planering som det sedan går att arbeta systematiskt utifrån. Du kan också bidra till att formulera enkla frågeställningar och skriva en liten del av en egen planering som det sedan går att arbeta systematiskt utifrån. Du kan analysera resultat och dra välutvecklade slutsatser samt resonera kring resultatens rimlighet med god koppling till kemiska modeller.
Laborativt arbete: genomföra undersökning
Du behöver träna mer på att använda utrustningen på ett korrekt och säkert sätt när du genomför en laboration.
Under laboration använder du utrustningen på ett säkert och ett i huvudsak fungerande sätt.
Under laboration använder du utrustningen på ett säkert och ett ändamålsenligt sätt.
Under laboration använder du utrustningen på ett säkert och ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Fysikaliska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Du behöver träna mer på de grundläggande begrepp, teorier och modeller som handlar om Optik (t.ex ljusets spridning/brytning och olika linser)
Du har grundläggande kunskaper om Optik och visar det genom att ge exempel på och beskriva med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om Optik och visar det genom att förklara och visa på samband med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om Optik och visar det genom att förklara och visa på samband samt ger något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Fysikaliska samband i vardagsliv & samhälle
Du behöver träna mer på att resonera kring hur t.ex ljusets spridning/brytning och olika linser kan användas i vardagslivet.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med ljus och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med ljus och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med ljus och visar då på komplexa fysikaliska samband.