Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ö-projektet

Skapad 2012-05-24 19:49 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Att undersöka olika typiska drag i sagor, myter, legender, sägner, fabler
Grundskola 8 Svenska

Innehåll

Syfte

De mål från syftet i Lgr 11 som planeringen har utgått ifrån.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Centralt innehåll

Koppla de punkter i det centrala innehållet som berörs.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
 • Sv  7-9
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Konkretiserade mål

En konkretisering av målen för att passa de elever planeringen avser. Visa vilka förmågor som ska tränas.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  C 6
  Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare
 • Sv  E 9
  Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
 • Sv  E 9
  De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
 • Sv  E 9
  Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
 • Sv  E 9
  Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Undervisningen

Eleverna ska i grupper genomföra 13 uppgifter. Ca hälften av dessa gör de tillsammans och ca hälften individuellt. När alla i gruppen är klara med alla uppgifterna gör gruppen ett urval av varje uppgift som de sammanställer till en stor plansch där deras ritade ö har en central placering. Utifrån planschen redovisar de sedan resultatet för övriga klassen. De individuella uppgifterna renskriver varje elev för sig, häftar samman dem och lämnar in för bedömning.

Bedömning

Bedömning gruppen: sker dels av planschen på deras ö (originalitet, noggrannhet, stuktur) dels av gruppens muntliga framställning ( tydlighet, förmåga att fånga åhörarna, struktur). Bedömning individuellt: Språklig riktighet, beskrivningar, innehåll, motiveringar, flyt.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: