👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - Grammatik (Prepositioner)

Skapad 2022-02-16 14:06 i Närlundaskolan Ekerö
Grundskola 6
Prepositioner: När och var används det egentligen?

Innehåll

Prepositioner

Uppstart: Tyst läsning i 15 minuter. 

 

Innehåll:

1. Lektionen börjar med en kortare genomgång av prepositionen. (Vad är en preposition, när används den och vilka prepositioner har vi i svenskan) 

2. Eleverna får sedan chansen att ge exempel på prepositioner som gemensamt skrivs och gås igenom på tavlan.

3. Eget arbete: Eleverna får på egen hand jobba med uppgifter om prepositioner för att repetera och använda sina kunskaper.

 

Material:

- VAA (sv/engelska skrivhäften) böcker

- Stenciler "Prepositioner" 

- Material finns i gula plastmappen märkt "VAA åk 6" eller i den gul pärmen märkt "VAA åk 6" på mitt bord. 

Syfte:

Repetera prepositioner och vad det är och vad som räknas som preposition. 

 

Centralt innehåll:

Språkets struktur med fokus på skiljetecken.

 

Mål:

Eleverna ska i slutet av lektionen/ lektionerna ha fått en bättre förståelse för prepositioner. De ska kunna skriva enklare texter där prepositioner används på ett korrekt sätt.