👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik åk 4 - Värme, kyla och väder

Skapad 2022-02-16 14:29 i Almåsskolan Mölndals Stad
Detta är en mall med rubriker som används av alla ämnen i skolan. Den kopplas till matris för bedömning.
Grundskola 4 – 6 Fysik
Hur kan det blåsa? Varför svalnar en kopp varm choklad om den får stå ett tag? Hur kan vi spara värmen i husen? Vad är dimma?

Innehåll

Undervisningen (Konkretisering av läroplan)

I undervisning kommer du att lära dig om... (Vad?)

 • att veta varför solen är viktig för livet på jorden
 • att kunna ge exempel på hur vi kan spara värme
 • att kunna ge exempel på hur värme kan sprida sig
 • att kunna förklara hur vindar uppstår
 • att veta hur moln, regn och snö bildas
 • att kunna förklara vad som menas med väderprognos och ge exempel på hur man kan mäta väder

I undervisningen kommer vi att... (Hur?)

 • ha genomgångar
 • läsa text och svara på frågor
 • diskutera olika frågeställningar
 • se film
 • laborera
 • göra en väderprognos

Bedömning

Du kommer visa dina kunskaper/förmågor på följande sätt (Hur?)

 • aktivt deltagande på lektioner
 • muntliga läxförhör
 • skriftligt prov/diagnos i slutet av området

Följande kommer att bedömas (Vad?)

Se matris!

Matriser

Fy
Ämnesmatris - Fysik 4-6 v2

Samtala, diskutera och ta ställning

Förmåga att: "använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle"
Samtal och diskussioner
förmåga att ställa frågor samt framföra och bemöta åsikter i diskussioner som rör energi, teknik, miljö, och samhälle.
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du för diskussioner på ett sätt som till viss del för dem framåt.
Du för diskussioner på ett sätt som för dem framåt.
Du för diskussioner på ett sätt som för dem framåt och fördjupar eller breddar dem.

Använda begrepp, modeller och teorier

förmåga att: "använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället"
Kunskaper & resonemang
- förmåga att visa kunskaper om fysikaliska fenomen genom att ge exempel och beskriva dessa med hjälp av fysikens begrepp och förmågan att berätta om några vetenskapliga upptäckter och deras betydelser för människans levnadsvillkor. - förmåga att relatera till några fysikaliska samband vid resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus och visar då på fysikaliska - förmåga att förklara och visa samband kring energikällor, energianvändning och isolering med koppling till energins oförstörbarhet och flöde. - förmåga att förklara visa på samband kring himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du visar grundläggande kunskaper genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang Du kan beskriva och ge exempel med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde Du beskriver och ger exempel på himlakroppars rörelse samt för enkla resonemang
Du visar goda kunskaper genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang Du kan förklara och visa på något enkelt samband samt med relativt god koppling till energins oförstörbarhet och flöde Du förklarar och visar på samband kring himlakroppars rörelse samt för utvecklade resonemang
Du visar mycket goda kunskaper genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang Du kan förklara och visa på olika enkla samband samt med god koppling till energins oförstörbarhet och flöde Du förklarar och visar på mönster i himlakroppars rörelse samt för välutvecklade resonemang