👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska - Six silly Poems

Skapad 2022-02-16 14:58 i Närlundaskolan Ekerö
Grundskola 6 Engelska
Vad är egentligen läsförståelse och hur ska man tänka när man läser? Strategier?

Innehåll

Läsförståelse 

Six Silly Poems (Reading Rockets D)

 

Innehåll:

1. Vi läser gemensamt igenom texten och översätter den tillsammans i helklass. Eleverna får chans att läsa och översätta själva. Om inte läser jag texten på engelska och de får sedan mening för mening översätta texten tillsammans i helklass.

2. Vi går igenom frågorna på pappret bredvid texten.

 

3. Eleverna arbetar själva med texten

 

4. Vi avslutar med att gå igenom frågorna och svaren tillsammans.

 

Syfte:

Läsa och förstå texter på engelska, i det här fallet en dikt.

 

Material:

- Stenciler "Six Silly Poems " s. 18

- Material finns i gula plastmappen märkt "VAA åk 6" eller i den gul pärmen märkt "VAA åk 6" på mitt bord. 

 

Centralt innehåll:

 

Mål:

Eleverna ska kunna återberätta och förklara vad texten handlat om på svenska (engelska). Förklara texten genom att kunna svara på frågorna och förstå hur de är relaterade till/ hänger ihop med texten.