👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Holly Hobbie" säsong 1

Skapad 2022-02-16 15:46 i Odensala skola Sigtuna FSK/GR
Holly Hobbie + Friendship
Grundskola 5 Engelska
Dear students, what do you think is worth fighting for? Holly Hobbie, a 13 year old girl who lives with her family on a farm outside small town Collinsville, U.S.A. Holly is not afraid to fight for a cause that she believes in. Let's get to know Holly and see if you think it is possible to be both a dreamer and a doer!

Innehåll

Våra mål

- Du ska bli bättre på att förstå talad amerikansk engelska.

- Du ska utveckla ditt eget ordförråd genom att lära nya ord kopplade till avsnitten.

- Du ska lära dig att använda dig av talat språk från olika medier (i det här fallet ett tv-program) för att kommunicera det du uppfattat, i både tal och skrift.

- Du ska bli bättre på att använda språkliga strategier för att förklara vad du uppfattat och lärt dig via tv-programmet.

- Du ska lära dig att utveckla dina meningar vad gäller skrivandet.

 

Så här kommer vi att arbeta:

- Lyssna till och titta på programmet med fokus på språk, kultur och livsvillkor.

- Tala i smågrupper och i helklass om vad vi lärt och sett.

- Skriva kortare svar på frågor utifrån varje avsnitt. 

- Köra memory med begrepp och ha dessa som glosor.

 

Du visar dina kunskaper genom att:

- Skriva kortare och mer utvecklade svar med egna ord. 

- Tala och samtala om och kommentera avsnittens innehåll på engelska, i par, i grupp och i helklass.

- Testas på din hör- och ordförståelse och din läsförmåga.

-

 

Bedömning:

- Du ska kunna förstå innehållet i talad amerikansk engelska.

- Du ska skriftligt redogöra för delar av innehållet på enkel och begriplig engelska.

- Du ska visa på muntlig interaktion (ord, fraser och meningar) kring innehållet.

- Du ska använda någon strategi för att inte ta till svenskan då språket inte räcker till.

Uppgifter

 • Holly Hobbie glosförhör avsnitt 8

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6

Matriser

En
Bedömningsmatris: Holly Hobbie

Kriterier

EJ godtagbart
Godtagbart
Mer än godtagbart
Hörförståelse
Förstå och tolka tydlig och enkel engelska talad i lugnt tempo.
Du har svårt att förstå innehållet.
Du förstår det mest väsentliga av innehållet.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar väsentliga detaljer.
Läsförståelse
Förstå innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du har svårt att förstå innehållet i det du läser, exempelvis frågor.
Du förstår det mest väsentliga av innehållet. Du använder dig av någon strategi för att förstå innehållet i det skrivna språket.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer. Du använder dig av och väljer i viss utsträckning strategier för att förstå innehållet i det skrivna språket.
Skriva
Att kunna formulera sig skriftligt i egna framställningar och i interaktion.
Du har svårt att formulera dig på ett begripligt vis.
Du formulerar dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med ord, fraser och meningar. Du bearbetar och gör enkla förbättringar.
Tala
Att kunna uttrycka sig muntligt i egna framställningar och i interaktion.
Du har svårt att uttrycka dig muntligt och för inte en dialog med de du samarbetar med.
Du uttrycker dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Du uttrycker dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med ord, fraser och meningar. Du använder dig av någon/några olika strategier som förbättrar interaktionen.