👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förklarande texter åk 5 21/22

Skapad 2022-02-16 16:12 i Mörrums skola Karlshamn
Grundskola 5 Svenska som andraspråk Svenska
Du kommer att lära dig hur en förklarande text är uppbyggd och vilka språkliga drag som är utmärkande för den.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Förklarande texter

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Struktur
Eleven kan skriva en förklarande text med Rubrik (ofta ett påstående eller en fråga) Definition / påstående (vad man vill förklara) Förklaring Bilder
Eleven har inte rubrik, definition och förklaring i sin text.
Eleven har fungerande rubrik, definition och förklaring i sin text, men de är inte tydliga.
Eleven har en fungerande tydlig rubrik, definition och förklaring i sin text.
Ämnesspecifika ord
Eleven förklarar genom att använda ett personligt språk och inte ämnesspecifika ord.
Eleven förklarar genom att blanda ett personligt språk med några ämnesspecifika ord.
Eleven förklarar genom att använda många ämnesspecifika ord.
Bilder
Eleven använder inte bilder i sin förklarande text eller så är bilderna inte till någon hjälp.
Eleven använder bilder í sin förklarande text, och de är till viss hjälp.
Eleven använder bilder í sin förklarande text, och de är till stor hjälp.
Tids- och orsaksord
Eleven använder tidsord (varje år, i maj, ibland, ofta ) och orsaksord (eftersom, för att, därför, på grund av, på så sätt) i sin förklarande text.
Eleven använder inte denna typ av ord i sin förklarande text.
Eleven använder något tids eller orsaksord i sin förklarande text.
Eleven använder flera tids och orsaksord i sin förklarande text.