👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 4, Addition och subtraktion v. 11-16

Skapad 2022-02-16 20:25 i Tullgårdsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 Matematik
Under vecka 11-16 kommer vi att arbeta med arbetsområdet: Addition och subtraktion. Du kommer bl.a. att få lära dig om tal upp till en miljon, ställa upp och räkna ut tal upp till tiotusental, både addition och subtraktion, problemlösning samt miniräknare. Vi kommer att ha ett kort test i vecka 14.

Innehåll

Addition och subtraktion

Mål:

 • Jämföra och storleksordna tal upp till en miljon (1 000 000).
 • Placera ut tal på en tallinje upp till en miljon (1 000 000).
 • Använda additionsuppställning med flera minnessiffror med tal upp till tiotusental (10 000).
 • Använda subtraktionsuppställning med flera växlingar (även över flera nollor) med tal upp till tiotusental (10 000).
 • Lösa enkla problem med hjälp av addition och subtraktion upp till tiotusental (10 000).
 • Redovisa dina uträkningar på ett tydligt sätt samt skriva svar med rätt enhet.
 • Kunna använda miniräknare

Arbetssätt

 • Elevaktiva genomgångar
 • Gemensamt arbete
 • Enskilt arbete
 • Pararbete
 • Bingel

Begrepp att kunna: siffra, tal, talsort, tiotusental, hundratusental, miljon, positionssystem, tallinje, addera, addition, term, term, summa, subtraktion, subtrahera, differens, metod, uppställning, växling, minnessiffra, uträkning, redovisa, räknesätt, miniräknare.

Bedömningsunderlag:

 • Delta aktivt på lektionerna
 • Ditt arbete med Bingel
 • Test i slutet av arbetsområdet

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6