👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2022-02-17 06:53 i Frösödals förskola Östersund
Förskola
Under månaderna februari-mars undervisar vi i matematik. sortera- antal- lägesord- mäta- mönster.

Innehåll

MATEMATIK

Vi utmanar barnen med ett lärande i de olika matematiska begreppen; påklädning, färger, sortering, antal, lägesord, mäta och mönster.

 

Mål/syfte: 

 •  Att utveckla ett positivt förhållningssätt till matematik

 • Att barnen ska få bekanta sig med olika matematiska begrepp

 • Att barnen på ett lekfullt sätt ska få reflektera över problemlösningar

Genomförande:

I februari och mars jobbar vi med matematiska begrepp som sortera, antal, lägesord, mäta och mönster,färger och påklädning.

Vi pedagoger arbetar med barnen i mindre grupper för att kunna bemöta och ge ett lärande för varje enskilt barn.

I vårt arbete med matematik använder vi oss av olika slags pedagogiska material.

Dokumentation under lärprocessen:

Vi dokumenterar i Unikums lärloggar för att synliggöra pågående arbete.

Vi pedagoger reflekterar och delger varandra från varje grupps arbete med matematik. 

Ansvar: 

Alla pedagoger på Sommarhagen

Uppföljning: 

Pedagogerna gör en reflektion på Teams.

Vi pedagoger sammanställer och analyserar i slutet av terminen.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18