👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Addition och subtraktion åk 4

Skapad 2022-02-17 07:34 i Magelungsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 Matematik
Varför ska vi arbeta med det här? I detta kapitel kommer vi återigen jobba med addition och subtraktion fast nu höjer vi ribban lite grann. Vi kommer nämligen att jobba inom talområdet upp till 10 000. Ni kommer att få lära er att se på fyrsiffriga tal och avrunda dessa till närmaste tusental och hundratal. Att lära sig att avrunda på detta vis är bra för då kan man bedöma om ett svar är rimligt då man har adderat eller subtraherat två tal. Vi kommer också att lära oss addition och subtraktion med stora tal, tal som är fyrsiffriga och då kommer vi att lära oss hur man gör växlingar samt hur man sätter upp minnessiffror i uträkningarna. Vi kommer att jobba med både uppställning och skriftlig huvudräkning där vi räknar talsorter för sig.

Innehåll

Centralt innehåll som detta avsnitt berör:

·       Centrala metoder för beräkning med naturliga tal vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. Metodernas användning i olika situationer.

·       Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

·       Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

När du arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

·       Addera och subtrahera inom talområdet 0–10 000

·       Räkna på ett ungefär med fyrsiffriga tal för att bedöma om svaret är rimligt

·       Tecknet för ”ungefär lika med”

·       Använda addition och subtraktion i textuppgifter med flera uträkningar och vid problemlösning

Begrepp i detta kapitel:

·       Addition

·       Subtraktion

·       Ungefär lika med

·       fyrsiffriga tal

·       Fler - färre

Tidsram: Vi kommer att arbeta med detta avsnitt under perioden 2022.02.21-2022.03.16

 

 

Matematikplanering kapitel 7 Addition och subtraktion 4B

Vecka

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

 

8

 

 

Uppstart av kapitlet med genomgång av den pedagogiska planeringen.

VI UTFORSKAR

Hur man avrundar

VI ÖVAR

Två och två

EGET ARBETE

Arbete med uppgifterna 1-13 sidorna 36-37

 

Genomgångsfilm:

https://youtu.be/XLMNJpHiU2A

(ca 10 min)

 

VI UTFORSKAR

Addition med uppställning och addition med varje talsort för sig

VI ÖVAR

Två och två

EGET ARBETE

Arbete med uppgifterna 14-24 sidorna 38-39

Genomgångsfilm:

Addition med uppställning och varje talsort för sig

(ca 5 min )

https://youtu.be/rERtKMaqQzI

 

VI UTFORSKAR

subtraktion med uppställning och subtraktion då vi minskar med en talsort i taget

VI ÖVAR

Två och två

EGET ARBETE

Arbete med uppgifterna 25-30 sidorna 40-41

 

Genomgångsfilm:

Subtraktion med uppställning, varje talsort för sig och utifrån tallinjer

(ca 4min)

https://youtu.be/eUrP91Qe184

 

 

VI UTFORSKAR

Hur man kan göra när man behöver göra fler än en beräkning för att lösa en uppgift

VI ÖVAR

Två och två

EGET ARBETE

Arbete med uppgifterna 31-42 sidorna 42-43

 

10

 

 

 

VI UTFORSKAR

Hur man kan räkna en uppgift på ett ungefär och sedan kontrollera om svaret är rimligt.

VI ÖVAR

Två och två

EGET ARBETE

Arbete med uppgifterna 43-50 sidorna 44-45

 

Genomgångsfilm:

https://youtu.be/WkC_FFMbs5o

(ca 8min)

Diagnos

Repetition och fördjupning

Repetition och fördjupning

11

Studiedag

Ingen matte

Ni plugger inför provet hemma

Repetition och fördjupning

 

Prov på kapitel 6 Tid och kapitel 7 Addition och subtraction

DEL A

Prov på kapitel 6 Tid och kapitel 7 Addition och subtraction

DEL B