👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Upplevelser

Skapad 2022-02-17 08:06 i Lövestad förskola Sjöbo
Förskola

Innehåll

Tema

 

Inledning

Bakgrund

Vi har valt tema Upplevelser. Vi vill att barnen ska få upplevelser och erfarenheter som berikar deras språk och deras sociala förmåga. Vi gör detta tillsammans i olika miljöer och använder oss av olika material, verktyg och tekniker. Vi börjar vårt tema i mars och fortsätter terminen ut. Vi tar hjälp av en tankekarta för att få en helhetsbild.

 

Mål med tema

Vi vill att barnen ska känna glädje och nyfikenhet. De ska få uppleva språket på olika sätt. De ska känna trygghet, gemenskap och få erfarenheter. Prova olika material och tekniker. Utforska och upptäcka ska vara vårt fokus. 

Metod

Rörelselekar

Utevistelse

Teater

Dans

Skattjakt

Musik, instrument

Skapande med olika material enskilt och tillsammans

Trygghetsbok

Experiment

Sinnena; känna, smaka, lukta, höra

Avslappning; massage, lugn musik

Sagor på olika sätt, rim o ramsor, böcker, Polyglytt 

Traditioner; Hasaloppet, påsk, Förskolans dag 

 

 

Utvärdering och reflektion

Vi har verkligen behållt vårt fokus ;att ge barnen upplevelser. Vår mindmap har hjälpt oss att hålla en röd tråd genom temat. Vi har fått med det som vi ville. De aktiviteter som varit uppskattade och där vi kunnat se barnens glädje och nyfikenhet har varit skapande på olika sätt, dans och rörelse, spela med olika musikinstrument och där vi pedagoger spelat teater för barnen. Våra uppdragskort vid utevistelse har varit uppskattade och barnen har visat nyfikenhet och önskat mer.  Även våra stationsaktiviteter med olika uppdrag har varit populära. 
Vi har haft olika strukturerade lekar och samarbetsövningar där barnen fått träna på att hålla hand, turtagning och vänta på sin tur. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18