👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska 7 Ek19a Heroes and Villains v 7-12

Skapad 2022-02-17 08:17 i Österåkers gymnasium Österåker
Gymnasieskola Engelska
What defines a hero and a villain? How can the villain reflect the fears of society? We learn about the concepts of heroes and villains in literature and read extracts from older literary works.

Innehåll

1.       Heroes (w 7)

a.       The Byronic Hero and the American Hero

b.       The heroic journey – monomyth

c.       Writing/listening: summary > the heroic journey/monomyth

 

2.       Fear and the Gothic (w 8)

a.       Reading: Why do people like

b.       Reading: The Gothic

c.       Text questions + Listening comprehension

 

3.       Villains (w 8)

a.       Reflecting society

b.       Creative writing/analysis: future villain descriptions

 

4.       Villains in literature (w 10-11)

a.       Dr Jekyll & Mr Hyde

b.       The Black Cat or/and The Tell-Tale Heart

c.       Dracula

d.       Reading: extracts + questions + analysis

 

EXAMINATION, week 12

Written test

-          facts: monomyth; heroes & villains; fears and the Gothic

-          text extracts: analysis (Dr Jekyll & Mr Hyde; The Black Cat/Tell-tale Heart; Dracula)

 

 PLAN

Week

 

Thursday

Friday

Examination and/or hand-ins

Material

7

INTRO literature

Heroes and the heroic journey/monomyth

Pitch

Hand in monomyth summary

Teams

8

Things that go bump + Gothic… + text questions

Villains + villain description

 

Blueprint C

 

Holidays

Holidays

 

 

10

Dr Jekyll & Mr Hyde + text extracts exercises

Poe - Black Cat, Tell Tale Heart + exercises

 

 

11

Dracula

Repetition

 

 

12

Test: literature history

 

 

 

 

 

 

Matriser

Eng
Engelska 7 - kommunikation och kultur

Nivå 1 - E
Nivå 2 - C
Nivå 3 - A
Kommunikationens innehåll; kultur och samhälle
Åsikter, idéer och erfarenheter. - Kulturyttringar i samtiden och historien. - Samhällsfrågor, sociala, kulturella, politiska och historiska förhållanden samt aktuella etiska och existentiella frågor i olika sammanhang och områden där engelska används, även i jämförelse med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar översiktligt, på engelska, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används, även utifrån egna erfarenheter eller kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt, på engelska, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används, även utifrån egna erfarenheter eller kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat, på engelska, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används, även utifrån egna erfarenheter eller kunskaper.

Eng
Engelska 7 - reception läsförståelse

Nivå 1 - E
Nivå 2 - C
Nivå 3 - A
Reception - läsförståelse
- Texter, även komplexa och formella, från olika medier. - Texter som är berättande, diskuterande, argumenterande, redogörande och utredande – varje slag för sig eller i olika kombinationer. - Strategier för att överblicka och strukturera innehåll från större textmängder, till exempel genom att sortera, visualisera, sammanfatta och identifiera det bärande innehållet. - Perspektiv och underförstådd betydelse i talad engelska och texter.
Eleven läser samt förstår och tolkar huvudsakligt innehåll och väsentliga detaljer, och uppfattar med viss säkerhet även underförstådd betydelse, i texter av olika slag och av avancerad karaktär.
Eleven läser samt förstår och tolkar på ett välgrundat sätt huvudsakligt innehåll och väsentliga detaljer, och uppfattar med viss säkerhet även underförstådd betydelse, i texter av olika slag och av avancerad karaktär.
Eleven läser samt förstår och tolkar på ett välgrundat och nyanserat sätt såväl helhet som detaljer, och uppfattar även underförstådd betydelse, i texter av olika slag och av avancerad karaktär.

Eng
Engelska 7 - reception hörförståelse

Nivå 1 - E
Nivå 2 - C
Nivå 3 - A
Reception - hörförståelse
Talad engelska, även i snabbt tempo och med inslag av sociolektal och dialektal variation. Talad engelska och texter som är berättande, diskuterande, argumenterande, redogörande och utredande – varje slag för sig eller i olika kombinationer. Till exempel debatter, föreläsningar, avtalstexter och texter som används inom högre studier. Strategier för att överblicka och strukturera innehåll från större textmängder eller längre sekvenser av talat språk, till exempel genom att sortera, visualisera, sammanfatta och identifiera det bärande innehållet. 
Eleven lyssnar samt förstår och tolkar huvudsakligt innehåll och väsentliga detaljer, och uppfattar med viss säkerhet även underförstådd betydelse, i talat språk i relativt snabbt tempo och av avancerad karaktär.
Eleven lyssnar samt förstår och tolkar på ett välgrundat sätt huvudsakligt innehåll och väsentliga detaljer, och uppfattar med viss säkerhet även underförstådd betydelse, i talat språk i relativt snabbt tempo och av avancerad karaktär.
Eleven lyssnar samt förstår och tolkar på ett välgrundat och nyanserat sätt såväl helhet som detaljer, och uppfattar även underförstådd betydelse, i talat språk i snabbt tempo och av avancerad karaktär.