👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kol och kolväten

Skapad 2022-02-17 08:18 i Ljungviksskolan Lerum
Kol, kolväten, fossila bränslen, plast, alkoholer, organiska syror
Grundskola 8 – 9 Kemi
Kolföreningarnas kemi Allt levande är uppbyggt av olika kolföreningar. Kolföreningar finns i mat, kläder, papper, fossila bränslen, plast mm.

Innehåll

Mål/innehåll:

Under arbetsområdet kommer du att:

 • Lära dig fakta om rent kol i olika former, kolets bindningar, kolväten, syror, alkoholer och estrar.
 • Rita strukturformler och molekylformler och då se likheter och olikheter mellan olika grupper av organiska föreningar
 • Förklara kolets kretslopp 
 • Använda dina kunskaper om olika kolföreningar, som tex fossila bränslen och plaster, för att ta ställning i frågor som rör miljö.
 • Genomföra undersökningar samt redovisa och förklara resultaten.

                                                                     

Viktiga begrepp:

Organisk kemi, kolväten, aktivt kol, strukturformel, molekylformel, raka och grenade kolväten, mättade kolväten, omättade kolväten, metanserien, fossilt bränsle, biobränsle, raffinaderi, krackning, bensin, kolets kretslopp, fotosyntes, förbränning, växthuseffekt

 

I böckerna: 

Kol och kolväten: Titano Kemi sid. 180-203, (206-220) 

 

 

Bedömning

Bedömning kommer att ske dels genom muntliga diskussioner, laborationer, övningar och ett prov

  

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
  Ke  7-9
 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom kemi, till exempel materialutveckling och nanoteknik.
  Ke  7-9
 • De kemiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9