👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrund åk 1

Skapad 2022-02-17 08:53 i Kärna skola Linköping
Grundskola 1 SO (år 1-3)
I åk 1 arbetar vi med värdegrund en lektion/ vecka. Vi leker och tränar på att samarbeta, lära oss om känslor, kroppsspråk och hur man är en bra kompis. Vi jobbar med likheter och olikheter i gruppen.

Innehåll

Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang. ( Lgr 11)

Mål: känna trygghet i gruppen, öva kroppsspråk och  kommunikation , turtagning

 

Det här ska du visa att du kan:

Du deltar i lekarna/ övningarna efter din förmåga

 

För att lära dig kommer du att:

Leka samarbetslekar

Träna på att lyssna på andras åsikter

Träna på att framföra egna åsikter

Träna på att tolka känslor och kroppsspråk

Se filmer om vänskap

Diskutera likheter/ olikheter hos varandra

 

Du visar att du kan när:

Du visar att du förstår vad vi tränat på

Kopplingar till läroplanen

  • respekterar andra människors egenvärde,
    Gr lgr11
  • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
    Gr lgr11
  • Centralt innehåll
  • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
    SO  1-3