👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Eken Räkne-Reza, naturvetenskap och teknik Vårterminen 2022

Skapad 2022-02-17 09:19 i Lövbrunna Dibber Sverige AB
Förskola
Barnen ska under sina år på förskolan få möjlighet att erfara och utveckla sin förståelse för naturvetenskap i olika fenomen med enkla experiment inom kunskapsområde i fysik, kemi, miljö och teknik. Tillsammans med våra lärvänner : Räkne-Reza, Ute-Ugo och Hjärtrud som hjälper oss att på ett lekfullt sätt konkretisera och inspirera till nya frågeställningar och funderingar kommer vi att jobba med naturvetenskap och teknik ger ökade möjligheter för att barnen att förstå sig själv och sin omvärld. Barnen ska få upptäcka och utforska teknik, digitalisering och programmering. Barnen ska även få möjlighet att använda olika typer av appar och olika hjälpmedel för att dokumentera sitt lärande.

Innehåll

 

 

Nuläget:

Vi vill väcka intresset för naturvetenskap och teknik hos barnen. De tycker om att undersöka och testa olika material samt de tycker det är roligt med olika experiment.  Barnen visar även nyfikenhet för att förstå samband mellan enkla kemiska och fysikaliska fenomen. I vår miljö både ute och inne erbjuds barnen tillfällen till eget utforskande och upprepade upplevelser av till exempel naturlagar i fysik, kemi och biologi samt teknik.

 

Syfte i arbetet:

Vi vill erbjuda en verksamhet som ger barnen nya utmaningar och lust att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskap i naturvetenskap och teknik. Angeläget för oss är att barnen ges möjlighet att erfara och utveckla sin förmåga för vetenskapliga begrepp genom att observera, reflektera, svara på frågor och komma med egna hypoteser samt dra egna slutsatser utifrån vad de ser och uppleva enskilt och i grupp. Väsentligt är också att barnen ska tycka det är roligt så att deras intresse för naturvetenskap och teknik väcks. Syftet är dels att utveckla datalogiskt tänkande hos barnen när vi inriktar oss på digitalisering och programmering i våra teknikaktiviteter. Barnen är även väldigt intresserade av sagor. Vi låter barnen få möjlighet att utforska olika typer av appar som syftar till att berätta sagor och skapa sagor. Vi använder oss även av appar som stop motion för att låta barnen skapa egna filmer. Syftet är att skapa en brygga mellan det digitala, teoretiska och praktiska.

 

 

Metod ,aktiviteter och förhållningssätt:

 • Vi utgår från barnens intresse och behov och ger dem inflytande i verksamhet samt skapar mångfald i lärande.
 • Vi genomför olika enkla experiment som är anpassat utifrån årstiden. Vi jobbar både i grupp och i mindre sammanhang.
 • Barnen ges möjlighet att upprepa aktiviteter och få samma upplevelser så många gånger de själva vill, för att bekräfta och befästa den nya kunskapen.
 • Vi jobbar med att väcka nyfikenhet kring vad som händer i naturen i under årstiderna. Stor fokus lägga på kretslopp, växter och återbruk.
 • Materialen är tillgängliga till att locka fram barnen till utforskning och fördjupning i utveckling och lärande.
 • Att vara medvetna pedagoger som aktivt lyssnar och bekräftar som sätter ord på det barnen gör eller säger.
 • Använda dokumentation såsom att ta foto, filma och anteckna som grund för analys och reflektion samt utvärdering av arbetet.
 • Barnen tar del av dokumentation via ”reflektionstavlan” där de kan se tillbaka, reflektera över vad och varför aktiviteter har gjorts.
 • Via Unikum och Instagram ges vårdhandhavarna möjlighet att delta i arbetet som de tillsammans med sina barn kan samtala om.
 • Material så som magneter utforskas: vad är magnetiskt, testa olika material
 • Vad flyter? prova olika material och saker ställa frågor och formulera hypoteser med barnen om varför det blev som det blev
 • Is och snö och vatten vad består det av vad händer om? Kan allt frysa? Utföra experiment med att frysa olika vätskor eller andra saker, vi målar i snö, målar på is, med is,
 • Vi pratar om hållbar utveckling, allemansrätten, miljöfrågor, jordens resurser, vad kan vi bidra med, återvinning. Det finns bra filmer på UR gällande dessa frågor tex ”Barr och Pinne”
 • Vi har köpt in  en "digital" tröja som via en app visar hur vi ser ut på insidan av kroppen: hjärta, lungor, tarmar, matstrupe, stämband etc.

Vi kan Skapa en egen ”kropp” med hjärta, lungor(ballonger)matstrupe etc med material som finns på förskolan

Vi läser böcker som tex så funkar jag, så funkar det

·       Programmering först analog sedan digital; bee-bot och blue-bot

·       Skapa banor

·       Rymden: vad är det? Solar, planeter, månar etc

·       Skapa rymden

·       Teknikjakt på avdelningen - vad är teknik? 

·       Utforska serien "Programmera mera" på UR.

·       Programmera en kompis.

·       Övningar med Blue-Bot.

·       Arbeta med sagor i appen; bookcreator

·       Arbeta med filmappar som stop motion

·       Fotografera och filma sin aktivtet med kamera på ipad. 

·       Våra surfplattor benämns som "lärplattor". Dessa lärplattor ska endast användas i ett tydligt pedagogiskt syfte. Vi följer de rekommendationer som finns kring barns skärmtid. Pedagogerna håller sig uppdaterade kring aktuell forskning om barn och skärmtid. 

 

 

 Hur ska undervisningen genomföras?

Teknikaktiviteterna ska genomsyra verksamheten på ett naturligt och upplevelsebaserat sätt; vi ska duka fram material som barnen på eget initiativ kan utforska. Vi involverar alla lärstilar för att möta varje barns intresse, behov och förutsättningar. 

Våra surfplattor benämns som "lärplattor". Dessa lärplattor ska endast användas i ett tydligt pedagogiskt syfte. Vi följer de rekommendationer som finns kring barns skärmtid. Pedagogerna håller sig uppdaterade kring aktuell forskning om barn och skärmtid. 

Exempel på aktiviteter; 

- Teknikjakt på avdelningen - vad är teknik? 

- Utforska serien "Programmera mera" på UR.

- Programmera en kompis.

- Övningar med Blue-Bot.

- Arbeta med sagor i appen; bookcreator

- Arbeta med filmappar som stop motion

- Fotografera och filma sin aktivitet med kamera på ipad. 

Källkritik- kan man tro på allt man ser?

 

Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras?

Under aktiviteternas process samt efter varje moment. Vi reflekterar även kring digitalisering och dess betydelse under gemensam reflektionstid och under arbetsplats träffar samt planeringsdagar. 


För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

Den här undervisningen är för alla barn från när de börjar på förskolan. Aktiviteter och innehåll anpassas efter barnens ålder, behov och förmåga.

Extra fokus ligger hos de äldre barnen

 

Vem ansvarar?

Alla pedagoger ska gemensamt arbeta för att barnens kunskaper inom området vidareutvecklas under barnens år på förskolan.