👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO åk 9 - Ekologi & miljö vecka 8-13 VT-22

Skapad 2022-02-17 09:59 i Ekens skola Stockholm Grundskolor
Ekologi åk 9
Grundskola 7 – 9 Biologi
Vi arbetar med ekologi - samspel i naturen, och människans påverkan på miljön (kapitel 4 och delar av kapitel 5). Vi lär oss om vad ett ekosystem är, hur arter är beroende av varandra och vad som gör att de trivs i ett visst område. Vi lär oss om att ekosystemen är i förändring och hur jordbruk och miljögifter påverkar systemen och den biologiska mångfalden. Vi arbetar med trofiska nivåer - att äta eller ätas i en näringsväv. Vi ser på resursbruk, ekologiska fotavtryck och människans roll i ekosystemen.

Innehåll

Läxa: Du förbereder dig genom att se lite på det som kommer tas upp påföljande dag.

 

Kapitel 4 omfattar främst sidorna: 154-160, 162-167, 169, (170-171), 172-174, 176-177, (178-179).

Kapitel 5 omfattar främst sidorna: 191, 206, 208-211, 216-217, 220-221. Mycket i kapitel 5 har vi redan berört i andra NO-perioder och vi förutsätter att du kommer ihåg en del. Behöver du repetera är sidorna 192-197, 202-207, 212-215 bra.

 

Det viktigaste att kunna efter veckan:

·      kunna förklara vad ett ekosystem är och några faktorer som påverkar systemet, både i naturen och för våra levnadsvillkor.

·      kunna förklara, och ge exempel på näringskedja, och hur energin går genom de olika leden.

·      kunna förklara en näringsväv och hur ekosystemet förändras vid rubbningar i väven.

·      Du ska kunna resonera om vikten av biologisk mångfald, hur den gynnas och hotas.

·      kunna beskriva ekosystemtjänster och hur ekologiska fotavtryck påverkar miljön och våra levnadsvillkor.

·      kunna beskriva sambanden mellan naturbruk och skador i miljön.

·      kunna kort om miljögifter och ge exempel på de vanligaste miljögifterna.

·      kunna beskriva Östersjön som ekosystem, dess mångfald och utmaningar.

·      kunna föra resonemang om ditt eget, och samhällets, ansvar att skapa en hållbar utveckling, både lokalt och globalt.

Begrepp: Ekologi, ekosystem, biomassa, biotisk/abiotisk, population, samhälle, biotop, habitat, nisch, opportunist, specialist, fotosyntes, förbränning, kretslopp, nedbrytare (destruenter), producent, konsument, näringskedja, näringspyramid, näringsväv, trofinivå, återkoppling, bärförmåga, resiliens, biologisk mångfald, monokultur, ekologiskt fotavtryck, ekosystemtjänster, växthuseffekt, växthusgas, försurning, övergödning, algblomning, anrikning, tungmetaller, miljögifter, ozonskikt/ozonhål.

 

 

Måndag:

Kapitel 4. Vi introducerar många av begreppen vi använder under veckan. Därefter ser vi på vad som finns i ett ekosystem och hur det påverkas om arter försvinner eller tillkommer eller om faktorer som ljus och temperatur förändras. Vi lär oss vad som menas med art, population, habitat och nisch (Sid 154-160).

Vi repeterar snabbt fotosyntesen och varför den är viktig. Vi ser också på ett biologiskt kretslopp och vad som händer när växter och djur dör. Att äta eller ätas är avgörande i ett ekosystem och vi ser på näringskedjor, näringspyramider och näringsväv och hur mycket energi som kan tillgodogöras i varje led. (Sid 162-164). 

Frågor & begrepp 4.1 sid 161: 1-3, 6.

Läxa till tisdag om du vill (och är klok): Kolla snabbt igenom sid 154-166, 170-174.

SLI Vi lär oss om ekologi (12:28): https://sliplay.se/medioteket/play/products/458584-vi-lar-oss-om-ekologi

Binogi Introduktion till ekologi (5:00): https://app.binogi.se/l/introduktion-till-ekologi

Binogi Ekologisk nisch, biotop och habitat (4:15): https://app.binogi.se/l/ekologisk-nisch-biotop-och-habitat

Binogi Biologisk mångfald (4:57): https://app.binogi.se/l/biologisk-maangfald 

Binogi Populationsstorlek (4:00) https://app.binogi.se/l/populationsstorlek-och-begraensande-faktorer 

Binogi Samspel mellan arter (5:02) https://app.binogi.se/l/samspel-mellan-arter 

Binogi Näringsväv (4:25) https://app.binogi.se/l/naeringsvaevar

Binogi Näringskedja (5:07) https://app.binogi.se/l/naeringskedjan

Binogi Näringspyramid (4:15) https://app.binogi.se/l/ekologiska-pyramider

(Binogi Organismsamhällen (4:23): https://app.binogi.se/l/organismsamhaellen )

(Binogi Arters olika roller i ett samhälle (4:43): https://app.binogi.se/l/arters-olika-roller-i-ett-organismsamhaelle )

 

 

Tisdag:

Vi repeterar viktiga begrepp och tittar igenom vad vi gjorde igår.

Har vi tid ser vi på filmen Bieffekten; https://sliplay.se/medioteket/play/products/367046-bieffekten

Tungmetaller och andra miljögifter kan föras vidare mellan arter och generationer genom anrikning och det kan påverka ekosystemen (Sid 165, 211). Vi se hur olika arter påverkar varandra - återkoppling (Sid 166).

Vi ser på vad händer om vi människor inte förändrar naturen genom jordbrukets monokulturer, skövling av regnskogar och förstörande av korallreven. Hur påverkar vår konsumtion av levnadssätt det ekologiska fotavtrycket? 

Vad har naturen för rättigheter? Vi sätter oss in i begreppet ekosystemtjänster (Sid 170).¨

Vi sätter av lite tid till att repetera till nationellt prov i kemi.

(Biologiboken sid 170-174, 176-177)

Frågor & begrepp 4.2 sid 165: 1-4, 6-7. 177: 1-6, (7). 

Läxa till onsdag: om du vill (och är klok): Kolla snabbt igenom sid 162-166, 170-174, 176-177, 202-203, 206, 208-209, 211, 216-217, 220-221.

Binogi Ekosystemtjänster (4:13): https://app.binogi.se/l/ekosystemtjaenster

Binogi Ekologiska fotavtryck (4:49): https://app.binogi.se/l/ekologiska-fotavtryck

Binogi Miljögifter och utsläpp (4:05): https://app.binogi.se/l/miljoegifter-och-utslaepp

Binogi Giftiga metaller (4:03): https://app.binogi.se/l/giftiga-metaller

 

 

Onsdag:

Vi startar med kapitel 5. Vårt levnadsätt och påverkan på naturen har förändrats de senaste hundra åren och vi ser närmare på ”människans ekosystem” (Sid 191). Sidorna 192-199 är mestadels repetition från tidigare NO-perioderDu bör ha en grundläggande förståelse om de olika rubrikerna. Vi repeterar kort försurning och förorenad luft (Sid 202-203) och varför ozonskiktet är viktigt för oss (Sid 206). Vi ser närmare på hur vi ska uppnå en hållbar utveckling (Sid 216-217, 220-221).

Vi dyker djupare in i några stora ekosystem och deras utmaningar; Östersjön och problem med övergödning, regnskog och skövling, korallrevens utarmning.

Vi sätter av lite tid till att repetera till nationellt prov i kemi.

Finalen sid 182-183: 1, 2, 3, 5, 6, 8. Frågor och begrepp, sid 195: uppg 1. 5.3 sid 199: 2, 7, 8. 5.4 sid 207: 6, 7. Frågor & begrepp 5.6 sid 215: 1-5. 5.7 sid 219: 1, 3, 6. Finalen sid 224-225: 1, 3, 5, (6).

Binogi Övergödning (5:04): https://app.binogi.se/l/vattenfoeroreningar-och-oevergoedning

Binogi Bioackumulation (anrikning) (4:15): https://app.binogi.se/l/bioackumulation

Binogi Östersjöns ekosystem (4:57): https://app.binogi.se/l/oestersjoens-ekosystem

SLI Östersjön miljöpåverkan, övergödning (13:35) https://sliplay.se/medioteket/play/products/558346 

Binogi Regnskogens ekosystem (5:13): https://app.binogi.se/l/tropiska-regnskogars-ekosystem

SLI Amazonas hot och utmaningar (15:15) https://sliplay.se/medioteket/play/products/559716 

SLI Korallrevens ekosystem (16:16): https://sliplay.se/medioteket/play/products/975362-korallrev-kansliga-ekosystem

(Binogi Marina ekosystem (5:34) https://app.binogi.se/l/marina-ekosystem )

(Binogi Havet som ekosystem (4:37) https://app.binogi.se/l/havet-som-ekosystem )

Rekommenderar dokumentären "Chasing coral" om korallrevens undergång på Netflix  (1:29 t).

 

 

Torsdag: 

Vi fortsätter med hur människan påverkat naturen. Vi jobbar vidare med ekosystemen Östersjön, regnskog och korallrev.

Vi lägger en del tid på det nationella provet i kemi och repeterar vad vi gjort under högstadiet.

 

 

Fredag:

Vi gör eventuellt en övning angående ekologiskt fotavtryck.

Pluggtid och prov.  

 

BRA LÄNKAR:

-Många Binogi-länkar om ekologi: https://app.binogi.se/c/63789

-Quizlet Flash cards ekologibegrepp (lite fler än du behöver...):

https://quizlet.com/198851823/ekologi-flash-cards/

-Quizlet Flash cards övergödning: https://quizlet.com/545647946/overgodning-flash-cards/

-Östersjön Baltic Eye (Stockholms universitet) https://balticeye.org/sv/livsmiljoer/basfakta-livet-i-ostersjon/

-Stora barriärrevet: https://www.youtube.com/watch?v=ubT6gLhm_Pc

-Korallrev: https://www.naturskyddsforeningen.se/faktablad/korallrev-ett-livsviktigt-ekosystem-under-hot/

-Korallrev: https://www.wwf.se/djur/korallrev/#hot

-Regnskog: https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/amazonas-regnskog-varfor-ska-vi-bry-oss-om-den/

 

Matriser

Bi
Biologi

Ny nivå
Insats krävs
E
C
A
Beskriva och Förklara
Eleven visar GRUNDLÄGGANDE kunskaper om biologins begrepp och förklaringsmodeller. Med VISS användning av begreppen och förklaringsmodellerna beskriver och förklarar eleven biologiska samband i naturen och människokroppen.
Eleven visar GODA kunskaper om biologins begrepp och förklaringsmodeller. Med RELATIVT GOD användning av begreppen och förklaringsmodellerna beskriver och förklarar eleven biologiska samband i naturen och människokroppen.
Eleven visar MYCKET GODA kunskaper om biologins begrepp och förklaringsmodeller. Med GOD användning av begreppen och förklaringsmodellerna beskriver och förklarar eleven biologiska samband i naturen och människokroppen.
Granska, kommunicera och ta ställning.
I frågor som rör miljö och hälsa för eleven resonemang samt framför och bemöter argument med VISS naturvetenskaplig underbyggnad. Eleven söker information som rör biologi och använder då olika källor och för ENKLA resonemang om informationen och källornas trovärdighet och relevans.
I frågor som rör miljö och hälsa för eleven resonemang samt framför och bemöter argument med RELATIVT GOD naturvetenskaplig underbyggnad. Eleven söker information som rör biologi och använder då olika källor och för UTVECKLADE resonemang om informationen och källornas trovärdighet och relevans.
I frågor som rör miljö och hälsa för eleven resonemang samt framför och bemöter argument med GOD naturvetenskaplig underbyggnad. Eleven söker information som rör biologi och använder då olika källor och för VÄLUTVECKLADE resonemang om informationen och källornas trovärdighet och relevans.
Systematisk undersökning
Eleven söker svar på frågor genom att planer och utföra systematiska undersökningar på ett säkert och I HUVUDSAK FUNGERANDE sätt. Eleven värderar undersökningarna genom att föra ENKLA resonemang utifrån frågeställningarna.
Eleven söker svar på frågor genom att planer och utföra systematiska undersökningar på ett säkert och FUNGERANDE sätt. Eleven värderar undersökningarna genom att föra UTVECKLADE resonemang utifrån frågeställningarna.
Eleven söker svar på frågor genom att planer och utföra systematiska undersökningar på ett säkert och VÄL FUNGERANDE sätt. Eleven värderar undersökningarna genom att föra VÄLUTVECKLADE resonemang utifrån frågeställningarna.