👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TY åk 6: v 10- 15 2021/22

Skapad 2022-02-17 10:12 i Konradsbergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 – 9 Moderna språk - språkval
I årskurs 6 får eleverna börja utveckla sitt språk och föra enkla dialoger. Under första momentet kommer du att lära dig hur du hälsar och presenterar dig. Vi undersöker också att tyskan och svenskan egentligen är ganska lika. Vi kommer att använda oss av Genau !1 Till varje fredag kommer eleverna ha en glosläxa. Bästa sättet att träna glosor är att läsa texten, översätta den för sig själv och sen träna på glosor.

Innehåll

Eleverna kommer få arbeta med

 • enkla samtalsövningar och dialoger
 • Dialoger: öva uttal och intonation
 • Ordförråd; glosor och förhör
 • Läsa och förstå enkla texter
 • Skriva enkla texter
 • Projekt / enskilt arbete kring Tyskland / Österrike / Schweiz
 • Sånger och ramsor 

Varför eleverna ska arbeta med det: 

För att lära sig och träna på att: 

-       förstå vad någon säger om de använder ett enkelt språk och talar sakta och tydligt delta i samtal genom att besvara enkla frågor inom välbekanta ämnesområden

-       uttrycka dig så att andra förstå

-       läsa och förstå enkla texter som handlar om välbekanta ämnen

-       kunna skriva enkla texter och dialoger som innehåller fraser och meningar från välbekanta ämnesområden

-       reflektera kring hur människor lever i tysktalande länder i jämförelse med Sverige.

Till varje fredag är det glosläxa. 

Kap 5 Wir . Eleverna lär sig: namn på familjemedlemmar, verbändelser, mein, meine, dein, deine, Euro

 

Veckoplanering: 

Vecka 11

Mål med veckan: Namn på familjemedlemmar

Vi börjar med kapitel 5 genom att läsa glosor sid 90 och sen lyssnar på texten sid 37. Eleverna får läsa texten, återberätta den på svenska och översätter den tillsammans.

Gör övningar 1- 3 i arbetsboken (sid 29-30).

Läxa till fre 25 mars är texten till och med rad 8 med tillhörande glosor.

Vecka 12

Mål med veckan: Vad är verb och hur börjar man verb på tyska+ mein, dein, meine, deine

Eleverna får läsa texten och träna på att återberätta den på tyska genom att titta på bilderna. 

Genomgång böjning av verb. Finns också youtube-klipp för repetition   Regelbundna verb på tyska - YouTube

Arbetsboken sid 30- 33

Läxa till fre 1 april är texten sid 37 (rad 9- 16) med tillhörande glosor.

Vecka 13

Mål med veckan: Hörförståelse och uttal

Eleverna för gå igenom glosor (90-91) till texten på sid 38 innan de lyssnar och svarar på frågor till texten.

Uttalsövning sid 34 i arbetsboken.

Hörövning sid 34 arbetsboken.

Läxa till fred 8 april text sid 38 (rad 1-8) med tillhörande glosor.

Vecka 14

Mål med veckan: hörövning och muntlig förmåga

Eleverna får höra en text de inte läst och svara på frågor (sid 39 textboken).

Sjunga Die affenbande (sid 40- 41) och arbetsbok sid 37. Skriv och berätta på tyska!

Läxa till 22 april (v 16) resterande glosor till texten sid 34.

v 15 Påsklov!

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-6
 • Olika former av samtal och dialoger.
  M2  4-6
 • Sånger och ramsor.
  M2  4-6
 • Språkliga företeelser i det språk eleven möter, med betoning på uttal och intonation samt sambandet mellan skrift och uttal.
  M2  4-6
 • Hur ord och vardagsfraser används i olika situationer.
  M2  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-6
 • Enkla presentationer, meddelanden, beskrivningar och dialoger i tal och skrift.
  M2  4-6