👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Movie analysis

Skapad 2022-02-17 12:54 i Bromma gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Engelska
Movie analysis of Plot, characters, setting, conflict and theme.

Innehåll

For the analysis I want you to analyze the movie according to the elements of literary analysis below. Write a minimum of 500 words and write it as a flowing text with NO numbers but proper paragraphs.  

 1. The plot of the story. Give a brief description of what is the story about? Include the climax of the story (objectively). 

 2. Characters: protagonist and antagonist.  

___________________________________________________________________ 

3,4 and 5 are where you spend the most words on since this is here that you can be really analytical.  

 1. Setting (what you see and how you feel. WHY has the writer picked this setting and feeling according to you). 

 2. Conflict: internal conflict, external conflict (analyze in your own words why you think these conflicts exist). 

 3. The theme of the story (there could be many themes but pick one).  

-describe the theme  

-elaborate on why this is the theme 

-what it means for the story 

-is any context to reality according to you 

7. What do you think of the story. 

- rate the movie with a number between 1-10. Motivate your rating. 

 

Good Luck 😊 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Innehåll och form i olika typer av fiktion. 
  Eng  0-0
 • Skönlitteratur och annan fiktion.
  Eng  -
 • Strategier för att uppfatta detaljer och dra slutsatser om innehåll och budskap, till exempel genom att visualisera, associera, återberätta, förutse innehåll och ställa sig frågor.  
  Eng  -

Matriser

Eng
Movie analysis

Rubrik 1

F
E
D
C
B
A
Aspekt 1
Skriftlig kommunikation
Når ej målen
Eleven formulerar sig på engelska sammanhängande, tydligt och med visst flyt i tal och skrift i olika genrer samt med viss anpassningtill syfte, mottagare och situation. Dessutom bearbetar eleven, och gör enkla förbättringar av, egna framställningar.
Hela E och delar av C
Eleven formulerar sig på engelska sammanhängande, strukturerat, tydligt, med viss variation och visst flyt i tal och skrift i olika genrer samt med viss anpassningtill syfte, mottagare och situation. Dessutom bearbetar eleven, och gör välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
Hela C och delar av A
Eleven formulerar sig på engelska sammanhängande, strukturerat, tydligt, ledigt, med variation och flyt i tal och skrift i olika genrer samt anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom bearbetar eleven, och gör välgrundade och nyanserade förbättringar av, egna framställningar.