👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Elementary, dear students!" - the crime and mystery genre

Skapad 2022-02-17 13:58 i Britsarvsskolan Falun
Grundskola 7 – 9 Engelska
Varför dras vi människor till det mystiska och fruktansvärda? Varför vill vi läsa om/titta på hemska brott? Varför fascinerad vi av hänsynslösa brottslingar? Detta ska vi under några veckor fördjupa oss i, då vi undersöker detektiv-genren. Sedan kommer vi att fördjupa oss i mer eller mindre kända brottslingar.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att 

 • Förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter.
 • Formulera dig och kommunicera i tal och skrift.
 • Använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd.
 • Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

 

And now; in English:

Your goals are to:

  • Learn more about some famous authors and novels, focusing on the detective genre. 
  • Find relevant information about a criminal from an English speaking country on the Internet, in books, movies, radio- or TV-programmes or other sources.
  • Write a letter in which you mix personal ideas with the facts that you have found.
  • Do an interview - a classmate will interview you and you will interview a classmate. You will come up with questions for both interviews together. You will pretend to be the criminal.

Way of working

  • Step 1 (in class): Learn more about Arthur Conan Doyle's Sherlock Holmes, and the works of Agatha Christie. Read texts, discuss and write, and watch a movie based on one of the novels. 
  • Step 2 (individual): You are going to find facts/information about a criminal from an English speaking country. You may use books, the Internet, TV shows or movies and decide which information you are going to use.
  • Step 3 (individual): You are going to write a letter - pretending to be the criminal you have chosenThe letter is addressed to the victim's family. It shall not be longer than 1 page - A4 and you are going to write in your blue English notebook. You have to explain who you are and why you are writing, your crime/felony/deeds, and preferably ask for forgiveness or/and understanding.
  • Step 4 (in pairs): A classmate will interview you while you pretend to be the criminal you have chosen. Then you will interview your classmate while he/she pretends to be the criminal he/she has chosen. You will come up with questions together.

Examination

  1. Writing a letter to a victim’s family.
  2. Interviewing a criminal - oral assignment during a lesson.

Matriser

En
Elementary, dear students!

F
E
C
A
Formulera sig i skrift
Bedöms utifrån brevet.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande
Formulera sig anpassat
Bedöms utifrån brevet och intervjun.
Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation
Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation
Formulera sig i tal
Bedöms utifrån intervjun.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, tydligt och sammanhängande
Uttrycka sig muntligt
Bedöms utifrån intervjun.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation
Strategi för interaktion
Bedöms utifrån intervjun
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i fungerande strategier som i löser problem i och förbättrar interaktionen
Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt