👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelsesatsning

Skapad 2022-02-17 14:01 i Slättängens förskola Kristianstad
Förskola
Rör på er varje dag. Genom att utmana och inspirerar barnen på Nyckelpigan kan vi ge dom möjligheter för att skapa goda vanor till ett hälsosammare liv. Vi kommer planera för och avsätta tid för att barnen ska utveckla flera grovmotoriska färdigheter.

Innehåll

 

Bakgrund

Genom projektet hållbar generation har vi fått möjlighet att utbilda oss genom föreläsning kring vikten av att vi använder oss av mer rörelse i förskolan.

Forskning visar att barnen i dagens samhälle har allt för stor stillasittande tid vilket leder till kortare livslängd.

Vi på Förskolan har ett stort ansvar då barnen i förskoleåldern utvecklar många grovmotoriska färdigheter, och behöver stötta och uppmuntra barnen för att utvecklingen ska bli så optimal som möjligt.

Vi på Nyckelpigan kommer att varje vecka planera för att uppmuntra och inspirera barnen till mer rörelse. 

 

Hur?

Vi kommer använda oss av material som intresserar och väcker nyfikenhet.

Planerade aktiviteter såsom promenader, dansstopp, fotboll och fartfyllda lekar utomhus. 

Men även i det spontana uppmuntra till mer rörelse.

Vi pedagoger ska vara delaktiga och vara inspirerande förebilder.

 

"Hoppa, dansa gör vad du vill bara du inte står helt still"

 

Kopplingar till läroplanen

  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö 18
  • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
    Lpfö 18
  • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
    Lpfö 18