👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris Dansgestaltning 2

Skapad 2022-02-17 14:10 i MIDGÅRDSSKOLAN Umeå
Gymnasieskola Dansgestaltning
Bedömningsmatrisen för Dansgestaltning 2 delar jag med dig på Google Drive där du hittar din individuella matris. Sök Matris Förnamn Efternamn, DnsG2, vt-22. Mallen för matrisen ser du här nedanför.

Innehåll

Bedömningsmatris Dansgestaltning 2

Dansgestaltning 2

E - nivå

C - nivå

A - nivå

Instudering, tolkning och gestaltningsarbete

Förmåga att instudera, memorera och tolka olika typer av koreografiskt material, både individuellt och i grupp.

Förmåga att använda danstekniska kunskaper i gestaltning.

Eleven instuderar, memorerar och repeterar koreografiskt material med tillfredsställande resultat samt använder med tillfredsställande resultat sin dansteknik i gestaltningsarbetet.

Eleven instuderar, memorerar och repeterar koreografiskt material med gott resultat samt använder med gott resultat sin dansteknik i gestaltningsarbetet. Detta gör eleven i olika gestaltningar.

 

Eleven instuderar, memorerar och repeterar koreografiskt material med gott resultat samt använder med gott resultat sin dansteknik i gestaltningsarbetet. Detta gör eleven i olika gestaltningar. Under instuderingsarbetet löser eleven svårigheter genom att pröva olika lösningar.

Formspråk, dynamik och personligt rörelseuttryck

I gestaltningen utför eleven rörelserna rätt och använder korrekt dynamik inom koreografins formspråk.

I gestaltningarna utför eleven rörelserna rätt och använder korrekt dynamik inom koreografins formspråk samt varierar rörelseuttrycket på ett personligt sätt.

I gestaltningarna använder eleven ett korrekt formspråk, utför rörelserna rätt och använder korrekt dynamik inom koreografins formspråk samt varierar rörelseuttrycket på ett personligt sätt.

Relation till musiken, rummet och andra medverkande

Dessutom uttrycker eleven musikens puls och håller spatialt sin plats i rummet.

Dessutom uttrycker eleven musikens puls och håller spatialt sin plats och förhåller sig till andra personer i rummet.

Dessutom uttrycker eleven musikens puls och periodicitet och håller spatialt sin plats och förhåller sig till andra personer i rummet.

Improvisation

Förmåga att i danssituationen improvisera, interagera med andra, associera, ta beslut, välja och förhålla sig till olika former av instruktioner.

 

Eleven improviserar med viss säkerhet utifrån olika instruktioner och visar hur hon eller han uppfattar instruktionerna genom att associera, prova och skapa rörelser med olika kvaliteter.

 

I improvisationssituationen använder eleven med viss säkerhet impulser från andra dansare och svarar genom att huvudsakligen följa.

 

Eleven improviserar med säkerhet utifrån olika instruktioner och visar hur hon eller han uppfattar instruktionerna genom att associera, prova och skapa rörelser med olika kvaliteter.

 

I improvisationssituationen använder eleven med säkerhet impulser från andra dansare och svarar genom att både leda och följa.

 

Eleven improviserar med säkerhet utifrån olika instruktioner och visar på ett kreativt sätt hur hon eller han uppfattar instruktionerna genom att associera, prova och skapa, undersöka och fördjupa variationen av rörelser med olika kvaliteter.

I improvisationssituationen använder eleven med säkerhet impulser från andra dansare och svarar genom att både leda och följa samt tar initiativ till rörelser som leder improvisationen vidare.

Konstnärliga processer, skapande, samarbete, sceniskt framförande och reflektion

Förmåga att samarbeta och ta ansvar för både det egna och det gemensamma arbetet.

Eleven samarbetar med viss säkerhet med andra och tar ansvar för det egna och gemensamma arbetet genom att följa instruktioner och förhålla sig till dem och andra i rummet.

Eleven samarbetar med säkerhet med andra och tar ansvar för det egna och gemensamma arbetet genom att följa instruktioner och förhålla sig till dem och andra i rummet.

Eleven samarbetar med säkerhet med andra och tar ansvar för det egna och gemensamma arbetet genom att följa instruktioner, undersöka och förhålla sig till dem och andra i rummet.

Förmåga att använda kompositionsmetoder och koreografiska arbetssätt.

Förmåga att skapa dans i olika konstellationer.

Eleven använder med viss säkerhet grundläggande kompositionsmetoder och visar i några kompositionsuppgifter och konstellationer hur hon eller han kan tillämpa dem utifrån flera teman.

Eleven använder med viss säkerhet grundläggande kompositionsmetoder och visar i flera kompositionsuppgifter och konstellationer hur hon eller han kan tillämpa dem kreativt utifrån flera teman.

Eleven använder med säkerhet grundläggande kompositionsmetoder och visar i flera kompositionsuppgifter och konstellationer hur hon eller han kan tillämpa dem kreativt och konsekvent utifrån flera teman i ett utforskande arbete.

Samarbete.

Kunskaper om olika koreografiska förhållningssätt.

Förmåga att ta initiativ, uttrycka idéer och omsätta dem i en konstnärlig process.

Eleven samarbetar med viss säkerhet med andra i konstnärliga processer där tolkning, improvisation och komposition ingår. I arbetet är eleven delaktig i lösningar som gemensamt för arbetet framåt och samverkar med viss säkerhet i gemensamt gestaltningsarbete.

Eleven samarbetar med viss säkerhet med andra i konstnärliga processer där tolkning, improvisation och komposition ingår. I arbetet är eleven delaktig i och tar initiativ till lösningar som gemensamt för arbetet framåt och samverkar med viss säkerhet i gemensamt gestaltningsarbete.

Eleven samarbetar med säkerhet med andra i konstnärliga processer där tolkning, improvisation och komposition ingår. I arbetet presenterar eleven idéer, är delaktig i och tar initiativ till lösningar som gemensamt för arbetet framåt och samverkar med säkerhet i gemensamt gestaltningsarbete.

Kunskaper om sceniskt arbete samt förmåga att kommunicera med medaktörer och publik

Eleven framför med viss säkerhet det koreografiska materialet vid olika presentationer och sceniska framföranden.

Eleven framför med viss säkerhet det koreografiska materialet vid olika presentationer och sceniska framföranden samt kommunicerar med viss säkerhet med publiken.

Eleven framför med säkerhet det koreografiska materialet vid olika presentationer och sceniska framföranden samt kommunicerar med säkerhet med publiken.

Förmåga att analysera, diskutera och reflektera över egna gestaltningar och koreografier.

Dessutom gör eleven enkla reflektioner över arbetsprocessen, den egna arbetsinsatsen och resultatet. I sin reflektion använder eleven med viss säkerhet adekvata begrepp.

 

Dessutom gör eleven välgrundade reflektioner över arbetsprocessen, den egna arbetsinsatsen och resultatet. I sin reflektion resonerar eleven om alternativa resultat av det gestaltande arbetet samt använder med viss säkerhet adekvata begrepp.

Dessutom gör eleven välgrundade och nyanserade reflektioner över arbetsprocessen, den egna arbetsinsatsen och resultatet. I sin reflektion resonerar eleven om alternativa resultat av det gestaltande arbetet samt använder med säkerhet adekvata begrepp.