👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljus, Skuggor

Skapad 2022-02-17 14:16 i Njutångers förskola Hudiksvall
Förskola
Pedagogisk planering Språk

Innehåll

Arbetsområde/tema/projekt: Språk 

Tidsperiod: v.7-10

Förskolans namn: Njutångers förskola

Grupp: Rödklövern

Barnens ålder: 1- 6 år. 

År och datum:: vt-22

 

Vilket innehåll ska behandlas?

- Språk, naturvetenskap, teknik, digitalisering, jämställdhet, barnkonventionen, rörelse. 

 

Vilka målområden i läroplanen berörs? (Skriv eller ange nedan)

- förutsättningar att utveckla intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

- Naturkunskap: Vi fortsätter att arbeta med skuggor då barnen har visat stort intresse för det.

Teknik: Vi skapar skuggfigurer som vi använder till skuggteater. 

Språk: Vi ser hur barnen kommunicerar kring vad de gör och lär, när de utforskar med skuggor. 

Jämställdhet: Barnens intresse och behov står i fokus på arbetet. Vi pratar om allas lika värde och ger alla utrymme till att uttrycka sig. 

Digitalisering: Green screen, kamerablixten på telefoner/lärplatta. Vi använder oss av UR, de får dokumentera själva med barnplattan.

Barnkonventionen: Alla barn har rätt till ett privatliv

Rörelse: Vi dansar, rör oss, leker lekar och spelar teater med skuggor som fokus. 


Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
- Vi har valt att fortsätta att arbeta med skuggor då barnen har visat stort intresse för det, vilket vi märkte när vi hade fokus på naturvetenskap. 

v.8 - Tillverka skuggfigurer/skuggbokstäver
v.9 - Tillverka skuggsymboler och spela skuggteater i mindre grupper. 
v.10 - Spela upp sina teatrar för mindre grupper (inom rödklövern). 

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
Barnens lärande synliggörs via gemensam reflektion, lärloggar, glimtar, utskrivna bilder på avdelningen och genom utvärderingen av den pedagogiska planeringen. Det gör så att både barn, föräldrar och pedagoger kan se lärandet hos det enskilda barnet. 

Planeringen upprättad av: Maja Westberg och Niklas Larsson.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stöddokument för reflektion och analys nedan (endast pedagoger)

Utvärderingsfrågor
1. Pedagogens insamling, spaltdokumentation
2. Arbetslagets veckoreflektion
3. Verksamhetens planering, nästa steg

Kopplingar till läroplanen

  • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
    Lpfö 18
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18