👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik-grunderna

Skapad 2022-02-17 14:19 i 046021 Förskolan Kullerbyttan Stockholm Hässelby-Vällingby
Förskola
Under VT-2022 bygger vi vidare på temat matematik och språk. Då vi har barn som har varierade förkunskaper inom matematikens grunder och begreppsbildning, ska vi dela in barnen i mindre grupper där de kan lära av varandra och tillsammans i en gemenskap.

Innehåll

Vi ska införliva matematikens grunder både i vardagen såväl som i planerad undervisning. Det ska vara lättillgängligt och konkret samt kontinuerligt. Att samtala och repetera samt bekräfta barnens matematiska språk kommer lägga grunden för de självporträtt som görs varje år. För att skapa så bra förutsättningar som möjligt för detta ska arbetslaget planera, genomföra och dokumentera genom att:

- uppmuntra barnet till att använda ord i sin kommunikation

- bekräfta och ge beröm

- samtala om geometriska former, färger, antal, räkna,  sortera, jämföra, lägesorden

- samtala om och studera ansiktets olika delar, vad de heter och hur många samt var de sitter

- använda oss av speglar, litteratur, sånger och ramsor.

- erbjuda ett varierat material där barnen kan uttrycka sig (lera, måla, rita, klippa och klistra, leta former i miljön, rörelselekar)

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
    Lpfö 18
  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö 18