👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

9G VT22 Samband och förändring

Skapad 2022-02-17 14:18 i Berzeliusskolan Linköping
Grundskola 9 Matematik
Vi människor har ett behov att kunna tolka, förstå och förklara saker i världen omkring oss. Det kan vara små saker som att förstå kostnaden för ett mobilabonnemang påverkas av antalet samtalade minuter, eller stora saker som sambandet mellan hur snabbt polarisen smälter och mängd koldioxid som släpps ut. För att matematisk kunna studera och förstå samband och förändringar kan mat ta hjälp av funktionsbegreppet.

Innehåll

Samband och förändring

När: VT 2022 veckor 2-7.

Arbetetområdets innehåll

Vi kommer att arbeta med samband, funktioner och procentuella förändringar.

 

När du arbetat klart med detta område skall du ha kunskaper om:

 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.

 • Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att undersöka förändring, förändringstakt och andra samband.

 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vanliga situationer och olika ämnesområden.

 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

 

Studiematerial

 • Prio matematik 9
 • Arbetsboken Prio 9
 • NOMP
 • Ne, digitalt läromedel
 • Material som tillhandahåll via Google Classroom
 • Filmer
 • Övningsmaterial, mini Whiteboard
 • Aktiviteter: Kahoot, quizlet mfl.
 • Kan du?

Arbetssätt

 • Genomgång
 • EPA
 • Gruppuppgifter
 • Enskilda övningsuppgifter
 • Begrepp
 • Digitala hjälpmedel. Bedömning
 • Formativ bedömning under arbetets gång
 • Du visar dina kunskaper kontinuerlig både muntligt och skriftligt till exempel genom diskussioner både i helklass och i mindre grupper.
 • Skriftlig bedömning , kan exempelvis vara exitpass, läxförhör, Kan du? begreppstest, kapitelprov, bedömningsuppgift, diamantdiagnoser.
 • Summativ bedömning: gruppuppgift och enskild inlämning.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Matris 9G kunskaper i samband och förändring åk 9

Samband och förändring

 • Ma  7-9   Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
 • Ma  7-9   Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband.
Nivå 1
På god väg
Nivå 2
Kunskaper för kunskapskravet E
Ny nivå
Kunskaper för kunskapskravet C
Ny nivå
Kunskaper för kunskapskravet A
Procent
Hur väl eleven kan använda sig av procenträkning.
Eleven kan beräkna enklare andelar som 50% , 25%
Eleven kan beräkna delen och andelen och det hela samt enklare förändringar som exempelvis nytt pris efter en sänkning.
Eleven kan veta hur man använder procent i olika sammanhang.
Kan med säkerhet veta hur man använder procent i olika sammanhang.
Procentenheter
Hur väl eleven förstår begreppet procentenheter
Eleven beräkna skillnaden i procentenheter.
Eleven kan skilja på procent och procentenheter och beräkna skillnader i procentenheter.
Förändringsfaktor och procentuell förändring
Hur väl eleven förstår förändringsfaktorn och procentuell förändring och upprepad procentuell förändring.
Eleven kan med vägledning beräkna värden före eller efter en förändring med hjälp av förändringsfaktor eller procent.
Eleven kan beräkna värden före eller efter en förändring med hjälp av förändringsfaktor eller procent.
Eleven kan beräkna värden före eller efter en förändring med hjälp av förändringsfaktorn vid både ökning och minskning och upprepade procentuell förändring.
Eleven kan med säkerhet beräkna värden före eller efter en förändring med hjälp av förändringsfaktorn vid både ökning och minskning och upprepade procentuell förändring.
Grafer
Hur väl eleven kan tolka en graf
Eleven kan avgöra om grafen visar en ökning eller minskning
Eleven kan tolka enklare grafer.
Kan tolka grafer. Kunna utifrån en graf, motivera och visa hur man kan ta fram en funktion.
Kan med säkerhet tolka grafer. Kunna utifrån en graf, motivera och visa hur man kan ta fram en funktion.
Koordinatsystem
Hur väl eleven kan läsa av en funktion och använda en tabell, rita ett koordinatsystem, grader axlarna och sätta in koordinater, dra en graf.
Eleven kan antingen sätta in koordinater eller läsa av koordinater. Kan behöva viss stöttning i vilket som är x eller y värde.
Eleven kan rita upp ett koordinatsystem och gradera x- och y axlarna men kan ha missat något. Kan sätta in koordinater och läsa av koordinater i ett koordinatsystem.
Eleven kan rita upp ett koordinatsystem och gradera x- och y-axlarna och sätta in koordinater och läsa av koordinater i ett koordinatsystem och utifrån koordinaterna rita grafer.
Eleven kan med säkerhet rita upp ett koordinatsystem och gradera x- och y-axlarna och sätta in koordinater och läsa av koordinater i ett koordinatsystem och utifrån koordinater rita grafer.
Linjära samband
Hur väl eleven kan jämföra och beskriva proportionalitet och linjära samband
Eleven kan med stöttning göra en enklare beskrivning av ett linjärt samband.
Eleven kan beskriva och jämföra enklare linjära samband och vet vad som menas med proportionalitet.
Kan med jämföra linjära samband och kunna motivera vilka grafer som är proportionella eller inte.
Kan med säkerhet kunna jämföra linjära samband och kunna motivera vilka grafer som är proportionella eller inte.
Räta linjens ekvation
Hur väl eleven förstår vad som menas med begreppen k - och m-värde. Kunna läsa av och ange lutning, m-värde och rita in en ekvation i ett koordinatsystem. Stigande och fallande grafer.
Eleven kan med stöttning koppla ihop ett linjärt samband med förslag på givna ekvationer.
Eleven kan koppla ihop enklare linjära samband med en ekvation och till viss del tolka ekvationen.
Eleven kan förstå vad som menas med begreppen k - och m-värde. Kunna läsa av och ange lutning, m-värde och rita in en ekvation i ett koordinatsystem genom att använda sig av tabell och grafer. Kan med säkerhet tolka både stigande och fallande grafer.
Eleven kan med säkerhet förstår vad som menas med begreppen k - och m-värde. Kunna läsa av och ange lutning, m-värde och rita in en ekvation i ett koordinatsystem genom att använda sig av tabell och grafer. Kan med säkerhet tolka både stigande och fallande grafer.