👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Den magiska dörren

Skapad 2022-02-17 14:22 i Sanduddens skola Ekerö
Grundskola 6 Svenska
Vi skriver berättelser utifrån en given mall och struktur

Innehåll

Tidplan:
vecka 2-23

Hur gör vi:
vi kommer att skriva på dator då vi varvar genomgångar av nya kapitel med att skriva klart och redigera våra texter samt förstärka våra texter med bilder.

Bedömning:
varje kapitel har ett mål som vi jobbar mot:

Kapitel 1 - Beskriva en person
Kapitel 2 - att skiva brev
Kapitel 3 - Att höja stämningen genom att beskriva känslor
Kapitel 4 - Att beskriva en miljö
kapitel 5 - Att skriva dialog
Kapitel 6 - Att göra punktlistor
Kapitel 7 - Att förstärka ord med adjektiv och adverb
Kapitel 8 - Att få handlingen begriplig för läsaren
Kapitel 9 - Att avsluta en berättelse och knyta ihop lösa trådar

Dessa kopplas också till läroplanen se nedanför.

Redovisning:
Vi avslutar arbetet med en vernissage (öppethus) för bara eleverna, där eleverna får möjlighet att visa upp sina arbeten. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6