👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Cambridge assessment

Skapad 2022-02-17 14:51 i Tanneforsskolan Linköping
Grundskola F Engelska
Vi gör ett test.

Innehåll

Vi gör internationella testet  "Cambridge assessment english"  som heter A1 movers.

 

Delarna som vi kommer göra är :

Läsförståelse.

Muntliga.

Hörförståelse.

Matriser

En
Muntlig interaktion

Godkänd
Säker
Mer än säker
Tala
Flöde flyt och ledighet
Du kan använda enkla fraser och meningar för att prata om dig själv. Du har svårt att delta i det efterföljande samtalet.
Du kan använda en rad fraser och meningar för att prata om dig själv, du kan även delta i det efterföljande samtalet men du har ibland svårt att hitta de rätta orden.
Du pratar lätt och ledigt om dig själv och du har oftast inga problem att hitta ord i det efterföljande samtalet.
Samtala
Du kan samtala på ett enkelt sätt och svara med enkla meningar.
Du kan delta i samtalet som kräver ett enkelt och direkt utbyte av information om välkända ämnen och sysselsättningar.
Du är väldigt aktiv i samtalet.
Strategi för interaktion
  • En  4-6
Du kan svara på frågor men har svårt att formulera egna frågor.
Du svarar på frågor och kan ställa någon fråga själv för att hålla liv i samtalet.
Du svara på frågor, formulerar egna frågor samt kommenterar på ett sätt som håller liv i samtalet.
Bearbeta och förbättra
  • En  4-6
Du gör någon enstaka omformulering.
Du kan vid enstaka tillfällen omformulera dig, lägga till förklaringar och förtydliganden om du märker att kamraten inte förstår vad du menar.
Du kan oftast omformulera dig, lägga till förklaringar och förtydliganden om du märker att din kamrat inte förstår vad du menar.
Anpassning till syfte mottagare och situation.
Samtala
Du har svårt att hålla dig till ämnet.
Du kan hålla dig till ämnet.
Du håller dig till ämnet hela tiden.

En
Engelska läsförståelse bedömningsmatris åk 5

Grundläggande kunskaper
säker
Mer än säker
1
Uppfatta
Jag kan förstå det huvudsakliga innehållet i lättare texter i olika genrer.
Jag kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta viktiga detaljer i texter i olika genrer.
Jag kan förstå helheten och detaljer i texter i olika genrer.
2
Redogöra
Jag kan visa min förståelse genom att kortfattat berätta, diskutera och kommentera om innehållet och detaljer i texten. Jag kan med hjälp följa instruktioner i innehållet.
Jag visar min förståelse genom att, med viss detalj, berätta, diskutera och kommentera innehållet och detaljer i texten. Jag kan, med ett godtagbart resultat, följa instruktioner i innehållet.
jag visar min förståelse genom detaljerat och varierande berätta, diskutera och kommentera om innehållet och detaljer i texten. Jag kan läsa och följa instruktioner i innehållet.
3
Strategier för läsförståelse
Jag kan använda mig av en strategi som underlättar min förståelse och innehållet i texten.
Jag kan använda flera strategier som underlättar min förståelse och innehållet i texten.
Jag kan välja strategier för att få en djupare förståelse i innehållet i olika typer av texter.

En
Engelska Hörförståelse Bedömingsmatris åk 5

Grundläggande kunskaper
Säker
Mer än säker
Lyssna och förstå
Jag kan förstå det viktigaste innehållet i tydligt talad engelska. Jag kan följa muntliga instruktioner och svara på frågor med godtagbart resultat.
Jag kan förstå huvudinnehållet samt uppfatta tydliga detaljer i tydligt talad engelska. Jag kan följa muntliga instruktioner och svara på frågor med gott resultat.
Jag kan förstå helheten samt uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talad engelska. Jag kan följa muntliga instruktioner och svara på frågor med mycket gott resultat.