👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bonden och bondgårdsdjur

Skapad 2022-02-17 15:03 i Brunnsparksskolan Helsingborg
Ett temaarbete om djur på bondgården
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3) Svenska som andraspråk Svenska SO (år 1-3)
Bondgårdens djur och bondens arbete.

Innehåll

 Mål

 • Känna till och kunna namnge våra vanligaste bondgårdsdjur och veta vilken nytta vi har av djuren
 • Känna till vad medlemmarna i djurfamiljerna kallas.
 • Känna till hur djuren låter och vad deras läten kallas.
 • Kunna namnge våra 4 sädesslag.
 • Känna till vad bonden gör på bondgården.

 

Du kommer at få möjlighet att:

 • Läsa och lyssna på olika texter och titta på förklarande bilder
 • Titta på filmer.
 • Skriva texter
 • Delta i samtal om djuren och bondgården.

 

 Det här kommer vi bedöma:

 • Aktivt delta i diskussioner och samtal.
 • Benämna de vanligaste bondgårdsdjuren.
 • Kunna djurens olika namn i en familj
 • Kunna namnet på de fyra sädesslagen.
 • Kunna berätta om några saker bonden gör på gården.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  SvA  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3