👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Singma 3B Kap 4

Skapad 2022-02-17 15:06 i Centralskolan Kristianstad
Singma 3a och 3b
Grundskola 3 Matematik
Pedagogisk planering för arbete i Singma matematik 3B - kap 4 - Tid

Innehåll

Lärandemål

Se matris.

Undervisning

Vi kommer att arbeta med matematikboken Singma 3B

 • Startuppgift med gruppsamtal
 • Lärarledda genomgångar
 • Gruppuppgifter
 • Öva själv
 • Kunskapslogg

Bedömning

 • Deltagande i diskussioner och samtal
 • Resultat på kunskapsloggen

Detta kommer att bedömas:

 Se matris.

Nedan klickar du på Läroplan och bockar för vad i läroplanen ni arbetar mot i denna planering.

Nedan kan du även klicka på Uppgift för att koppla elevuppgifter direkt mot planeringen.

Nedan kan du även klicka på Matris för att koppla en matris till planeringen, du kan när du klickat där skapa en anpassad för planeringen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3

Matriser

Ma
Singma 3B kap 4

Påbörjat
Stödfrågor för godtagbara kunskaper för årskursen
Kunskapskrav åk 3
Tid (analoga klockan)
Eleven kan analoga klockan (heltimmar)
 • Ma  1-3
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten
Kan eleven svara på vad klockan är vid hela timmar?
Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
Tid (analoga klockan)
Eleven kan analoga klockan (hel och halvtimmar)
 • Ma  1-3
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten
Kan eleven svara på vad klockan är vid hela timmar och halva timmar?
Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
Tid (Analog)
Uppgift 2
 • Ma  1-3
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten
Kan eleven läsa av klockan analogt? hel, halv, kvart i, kvart över, 5 i halv, 10 över etc.
Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
Tid
 • Ma  1-3
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten
Kan eleven jämföra ålder och använda sig av begrepp som yngre än och äldre än?
Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet. Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
Tid (digital)
Uppgift 2
 • Ma  1-3
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten
Kan eleven läsa av klockan digitalt?
Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
Tid (beräkna)
Uppgift 3
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten
Kan eleven beräkna tidsskillnad utifrån en given starttid?
Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet. Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär. Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat. Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
Tid (beräkna)
Uppgift 4
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten
Kan eleven beräkna tidsskillnad utifrån en given sluttid?
Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet. Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär. Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat. Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
Tid (beräkna)
Uppgift 5
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten
Kan eleven beräkna hur långt tid något pågår utifrån en start och sluttid?
Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet. Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär. Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat. Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
Tid (mäta och jämföra sekunder)
Uppgift 6
 • Ma  1-3
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten
Kan eleven mäta och jämföra tid i sekunder?
Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet. Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
Tid (mäta i dagar)
Uppgift 7
 • Ma  1-3
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten
Kan eleven mäta tid i dagar?
Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet. Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
Tid (mäta i år)
Uppgift 8
 • Ma  1-3
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten
Kan eleven mäta tid i år?
Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet. Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.