👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Massagesagor/Barnyoga/Känslosaga

Skapad 2022-02-17 15:16 i Knekten förskola Flen
Förskola
Det är klart att barn fortfarande blir arga ibland men massagen ökar toleransen och förståelsen för varandra. Det gör att det blir mindre konflikter och lättare att hantera dem när de uppstår. Massagen gör också att barnen hittar nya kompisar och med tiden har lättare att interagera med andra.

Innehåll

Vilken grupp den berör:

Massage görs tillsammans med Röda och Grå gruppen på eftermiddagen efter högläsningen.

Datum för aktivitet:

Från vecka 7

Ansvarig för aktiviteten:

Aleksandra 

Bakgrund/Syfte: (Varför har vi valt att arbeta med detta?)

Här får barnen öva på att ta i varandra på ett respektfullt sätt. Dessutom får den som tar emot massage möjlighet att känna efter och säga vad som känns bra.

Mål: (Vad vill vi att barnen ska lära sig?)

Vi vill lära barnen att ta hand om varandra, lära sig att uppskatta varandra och ta hänsyn till varandra.

Lyssna på varandra och lyssna till sig själv. Vad gillar jag, vad känns ok och vad känns inte ok?

Ökad integritet, de känner att de får bestämma över sin egna kropp. Rätten att säga Nej.

Visa barnen verktyg till att lära sig att varva ner och slappna av.

Ökad kroppskännedom.

Gör så här:

Dela in barnen i par och låt den ena i paret sätta sig eller lägga sig bekvämt.

Låt barnen börja med att fråga sin kompis om de får massera hen på ryggen. Om något barn inte vill ha massage så behöver hen inte vara med, det går också bra att titta på, att göra vädermassagen på sina egna armar eller att bara massera någon annan och inte själv få massage.

Berätta att den som ska massera har öron i händerna. Det betyder att händerna kan lyssna på den som får massage. Förklara att det är den som får massage som bestämmer och att det är viktigt att säga till om det inte känns bra.

Låt barnen börja med att lägga händerna på axlarna på personen framför och lyssna med händerna efter kompisens andning.

Berätta sedan massagesagan.Solen går upp med sina varma strålar (stryk med båda händerna från ryggslutet och upp över ryggen och ut mot axlarna)Plötsligt börjar det blåsa (stryk med båda handflatorna kors och tvärs över hela ryggen)Sen börjar det mullra och åska (knåda över ryggen med tummarna)Be barnen fråga sin kompis om det känns bra eller om hen vill ha massagen på något annat sätt.Sen kommer regnet (trumma med fingertopparna över hela ryggen)Det börjar regna mer, det spöregnar! (dra med fingertopparna från axlarna ned till ryggslutet)Regnet avtar sakta (trumma med fingertopparna över ryggen igen)Till sist slutar det regna och solen tittar fram med sina varma strålar (stryk med båda händerna från ryggslutet och upp över ryggen och ut mot axlarna)Be sedan barnen fråga den som de masserar vilket väder hen gillade mest och gör lite mer av det vädret.Avsluta med att barnen lägger händerna på kompisens axlar och tackar för att de fick massera.

Uppföljning

Följ upp hur barnen reagerar om någon säger nej. Finns det någon skillnad i om barnet säger nej direkt eller om barnet säger nej efter att massagen pågått en stund? Arbeta gärna vidare med barnens förmåga att visa hänsyn till andras åsikter och känslor i samtal eller i andra övningar.Hur ger och tar olika barn emot massage? Spelar sammansättningen av paren någon roll?Prata gärna med barnen om beröring och gränser. Använd till exempel Rädda Barnens handbok Stopp! Min kropp som underlag för samtalet.

Hur pratar vi med barnen om vad de lärt sig i aktiviteten?

Nu efter aktiviteten ska vi diskutera kring den. Frågor som vad barnen kände under massagen, vilka känslor de hade om massagen och vad de lärde sig av aktiviteten är frågor som vi kommer att diskutera.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18