👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagoprojekt "De tre små grisarna

Skapad 2022-02-17 16:30 i Lill-myran Dibber Sverige AB
Förskola
Vi arbetar alltid mycket med barnen och dess språkutveckling. Vi kommer att ha fokus på att läsa, berätta, skapa och dramatisera sagan. Allt för att träna och utveckla språket

Innehåll

Vad ska läras ut? 

  • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  • Lpfö 18
    Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  • Lpfö 18
    Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

 

 

Varför?

Att arbeta med sagor ger stora möjligheter till språkutveckling. Genom att läsa, lyssna och jobba med sagor så tränas barnen i att lyssna samtidigt som deras fantasi och leklust stimuleras. Med sagans hjälp får vi också in undervisning om våra lärmoduler

Hur ska undervisningen läras ut?

Hjärtrud- med hjälp av sagan och hjärtrud arbetar vi med värdegrundsfrågor. Diskutera hur man är en bra kompis, hur man leker tillsammans, hur man kan hjälpa andra.

Alfabeta - Vi ska läsa sagan med konkret material och återberätta den på olika sätt tillsammans.

Kreativa- Med hjälp av skapandet får barnen möjlighet att pröva att skapa olika saker utifrån sagan och använda flera sorters tekniker och material.

Låta barnen dramatisera sagan på olika sätt

Räknereza- Med sagans hjälp använder vi oss av olika lägesord, benämner olika former, storlek och ge möjlighet att jämföra.

Leklevi- Vi ska tillsammans dramatisera sagan på olika sätt och därigenom få in undervisning kring lek och samspel.

 

Vi kommer att arbeta med sagan på olika sätt. Barnen kommer att kunna titta i böcker under flera olika tillfällen under dagen inte bara när vi har undervisning. Vi kommer att arbeta med sagan genom bland annat musik och sångstunder, skapande, drama, rim och ramsor och lek.

Hur ska reflektion tillsammans med barnen genomföras?

Med hjälp av väggdokumentation och bildspel ska vi reflektera över vad vi gjort och hur vi kan fortsätta.

För vem/ vilka ska undervisningen genomföras?

Till hela gruppen men på olika nivåer

 

Vad är målet med undervisningen?

Vi vill på ett lustfyllt och lekfullt sätt utveckla och berika barnens fantasi, ordförråd samt förmåga till berättande