👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Igelkotten 2022_ Barnen ska ha möjlighet att utveckla kunskaper om en hållbar framtid

Skapad 2022-02-17 17:17 i 066051 Förskolan Gustav III:s väg 36 Stockholm Bromma
Förskola
Förväntat resultat - Barnen utvecklar sin förståelse för naturvetenskapliga fenomen och hållbart lärande - Barnens möjlighet till ökad fysisk aktivitet ökar

Innehåll

Arbetssätt

- Barnen ges möjlighet till lärande i en varierande oförutbestämd/ ostrukturerad utemiljö, genom att undervisning bedrivs i skogs- och naturmiljö,

- Barnen ges möjlighet till lärande i planerad utemiljö, genom att undervisning bedrivs i parker, samt andra delar om närmiljön.

- Vi ger barnen en positiv framtidstro, visar att vi kan göra skillnad. 

- Barnen deltar i våra återvinningsprocesser. Vi har källsorteringsplatser som är tydliga och inspirerande så att de lockar både till sortering och återbruk. Vi arbetar med återbruksmaterial

 

Hur vi på avdelningen Igelkotten väljer att arbeta med detta område? 

Vi jobbar med ett hållbar utveckling och undersökande i undervisning och vårt projekt arbete som följer barnens intresse, fantasin och nyfikenhet . Barnen undersöker löv och naturmaterial med ljus( OH och ljusbordet) och skapar de skuggor. 

Vi diskuterar allemansrätten och vilken påverkan vi har i vår omgivning vid våra besök till närmiljön. Vi går ofta till samma plats ( kojan) som barnen har skapat en relation och respekt för . Barnen tar hänsyn till växter, kojan och delar olika uppgifter för varandra för att skapa lek utrymme och olika möjligheter i kojan. Barnen delar koja med andra djur som bor i den. En positiv framtidstro ska prägla utbildningen. 
Vi har återvinningsstation inne på  avdelning , barnen sorterar och återanvänder  materialet i deras arbete , lek och  skapande. 
barnen undersöker löven och hur världen, luften , vatten har påverkat på skogen, naturen och löv. Barnen undersöker hur vi kan hjälpa och bidra med att naturen och löven växer .

Vi jobbar med Energiagenterna för en hållbar framtid. Fokus för Energiagenterna ligger på lustfyllt lärande och metoden är nära kopplad till läroplanen för förskolan.

vi har fått ett besök av Energiagenterna och de spelade teater (sagovandring) för oss på baksida. Barnen tyckte att det var spännande och special att de har varit med och härmade lite rörelse. Vi tränade på att spara och inte slösa (E då det är EL, V är vatten och V är det varme).

Vi pedagoger utmanar barnen med olika uppdrag i brev form , som handlar om spara för att öka en hållbar miljön. Exempelvis som uppdraget som handlade att vi tillsamman letar efter EL skåp vid en promenad till nära miljö

 vi använder digitala verktyg( UR.se/ räddavärlden) för att belysa olika dilemman som känslor och hållbar utveckling tex återbruk och källsortering.