👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Islam

Skapad 2022-02-17 19:52 i Rosendalsskolan Linköping
Grundskola 5 Religionskunskap Svenska Svenska som andraspråk
Människor lever med och uttrycker sin religion på olika sätt. Religionen påverkar samhället och dess värderingar. Kunskap om olika religioner skapar förståelse mellan människor. I detta arbetsområde kommer du att få lära dig om religionen islam. Mycket fokus kommer ligga på att jämföra islam med judendomen och kristendomen.

Innehåll

Arbetsområde

Vi kommer arbeta med Islam mellan vecka 7-10. 

Vad ska vi lära oss?

Levnadsregler, ritualer samt heliga platser och rum i  islam.

Vad som står i den heliga skriften Koranen 

Likheter och skillnader mellan de tre abrahamitiska religionerna (Judendom, kristendom och islam).

Hur kommer vi att arbeta?


- Titta på filmer
- Läsa i boken och svara på frågor
- Jämföra de abrahamitiska religionerna
- Tankekartor
- Begreppsläxor
- Prov
- Söka och skriva fakta om islam
- Redovisningar


Hur ska arbetet bedömas?

1. Jag kommer att  bedöma din förmåga att:

- jämföra Islam med andra religioner (kristendom & Judendom)

- använda vanligt förekommande ord och begrepp inom religionen

 

2. Jag kommer att bedöma dina faktakunskaper om religionens:

- heliga rum, platser, symboler och ritualer

- grundtankar, levnadsregler, religiösa berättelser

- resonemang och reflektioner kring religionens betydelse för människan (identitet, livsstil och grupptillhörighet)

- vardagliga moraliska frågor

 

V

Måndag 

Onsdag

Torsdag

Fredag

6

     

Lektion 1 - Introduktion Islam Abrahamistiska religionerna

7

Lektion 2: Heliga platser

Lektion 3: Abrahamitiska religionerna

lektion 4 Ritualer:

Lektion 5: begreppsförhör + ny begreppsläxa

8

SPORTLOV

9

Lektion 5+ :  Shia och sunni

Lektion 6:  Islams fem pelare

Lektion 7: Högtider inom islam 

Lektion 8: Högtider inom islam 

10

Lektion 9: Högtider inom islam 

Lektion 10: Livet efter döden /tränar på resonemang

Lektion 11: träna på gamla NP/ träna inför provet

Lektion 12: Prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  E 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  E 6
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informati­nens och källornas användbarhet.
  Re  E 6
 • Eleven har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsreg­ler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  C 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  C 6
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Re  C 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare
  Sv  C 6
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 6
 • Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt.
  Re  C 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak funge­rande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  SvA  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare.
  SvA  C 6