👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sveriges geografi åk 4 vt, 2022

Skapad 2022-02-17 20:19 i Centralskolan Sigtuna FSK/GR
Grundskola 4 – 6 Geografi
Vi kommer att arbeta med Sveriges natur- och kulturlandskap, naturresurser, befolkningsfördelning, namn och läge samt kartkunskap. I ämnet geografi kommer du lära dig om naturen, naturtillgångar, landskapen, sjöar, öar, berg, största städerna, att använda kartor samt flera geografiska ord och begrepp.

Innehåll

Du ska få lära dig:

 •  Om olika typer av kartor
 •  Skillnaden mellan natur- och kulturlandskap
 •  Sveriges namngeografi
 •  Sveriges naturresurser
 •  Sveriges befolkningsfördelning
 •  Ord och begrepp som hör till arbetsområdet
 •  Söka information och värdera källor

 Förmågor som vi kommer att arbeta med:

 • Söka information och värdera källor
 • Beskriva, redogöra och reflektera
 • Resonera och se likheter, skillnader och konsekvenser
 • Förstå och använda olika geografiska begrepp

 Så här kommer vi att arbeta:

 • Vi har genomgångar och diskussioner kring texter i Koll på geografi 4
 • Vi ser på "Geografens testamente" och sammanfattar/diskuterar innehållet
 • Vi arbetar med begrepp och ser Begreppa-filmer för år 4-6
 • Vi tränar namngeografi på Seterra
 • Vi arbetar med landskap och naturtyper och du väljer ett eget landskap att skriva om
 • Vi läser en skönlitterär bok parallellt, "Pojken och tigern"

Så här ska/kan du få visa dina kunskaper:

 • Genom att delta i diskussioner
 • Genom att göra olika skriftliga arbetsuppgifter
 • Genom att lära dig och använda begrepp
 • Muntlig presentation av mitt landskap

 Detta kommer att bedömas: 

 • Ditt deltagande i genomgångar och diskussioner
 • Ditt genomförande av uppgifter
 • Ditt användande av begrepp
 • Ditt sökande och användande av information och källor
 • Hur du klarar skriftliga och muntliga test
 • Din presentation av "ditt" landskap

 

Uppgifter

 • Sveriges naturresurser: Malm s.60-63

 • Sveriges naturresurser: jordbruk s.58-59

 • Sveriges naturresurser: Skogsbruk s.56-57

 • Sveriges naturresurser: Vatten s.48-53

 • Sveriges natur: Kusten och våtmarker s.42-44

 • Sveriges natur: Odlingsmarken s.40-41

 • Sveriges natur: skogen s.38-39

 • Sveriges natur s.34-37

 • Så formades Sverige s.22 - 33

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Sverige åk 4

Rubrik 1 Sveriges geografi

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Naturresurser
Du kan några av de naturresurser vi har i Sverige.
Du kan några av våra naturresurser och kan beskriva på vilket sätt de är till nytta för oss.
Du kan nämna flera av våra naturresurser och kan detaljerat beskriva olika sätt vi har nytta av dem.
Ny aspekt
Namngeografi
Du kan placera ut ett fåtal landskap, städer, vatten i Sverige på kartan.
Du kan placera ett flertal landskap, städer och vatten på kartan.
Du har grundläggande kunskap om Sveriges namngeografi när det gäller landskap, städer och vatten på kartan.
Ny aspekt
Landskapstyper
Du kan någon av våra landskapstyper i Sverige.
Du kan våra fyra olika landskapstyper och du kan beskriva dem.
Du kan våra fyra landskapstyper, beskriva dem samt ge exempel på landskap som tillhör dessa landskapstyper.
Ny aspekt
Karta
Du vet att kartan är en förminskning av verkligheten.
Du kan använda kartan för att hitta städer, vatten etc.
Du kan använda kartan för att hitta städer, vatten, berg etc.