👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religionskunskap, 8A, v 8, "Judendom och Islam"

Skapad 2022-02-17 20:29 i Ekens skola Stockholm Grundskolor
Arbetsområdet Judendom och Islam
Grundskola 8 Religionskunskap
Judendom och Islam brukar tillsammans med Kristendom kallas för "bokreligioner". Det innebär att de har nedskrivna normer för tro, kult och liv. Du ska nu få lära dig mer om religionerna Judendom och Islam. Kristendom och Islam bygger på Judendom och tillsammans brukar dessa tre religioner också kallas Abrahamitiska religioner, då deras profeter/grundare alla är ättlingar till stamfadern Abraham.

Innehåll

 

Prov på fredag 

 

Bok: "SOS Religion 7-9"

Kapitel 5. Judendom s 72-90

Kapitel 7. Islam s 163-186

 

Binogi: Logga in på binogi så har jag delat de inspelade genomgångar och quiz du kan arbeta med. 

 

Filmer Sli : 

"Från Sverige till himlen", https://www.sliplay.se/medioteket/play/products/487299-fran-sverige-till-himlen-judendom

"Från Sverige till himlen", https://www.sliplay.se/medioteket/play/products/487273-fran-sverige-till-himlen-shiaislam

"Religionshistoria förklarad- Islam" https://www.sliplay.se/medioteket/play/products/950746-religionskunskap-forklarad-islam

Serie INblick i världsreligionerna- Islam, judendom 4-6 delar. 

 

Youtube: 

Vad är grejen med judendom 

https://www.youtube.com/watch?v=oxPy5gRqHiE

 

Vad är grejen med islam 

https://www.youtube.com/watch?v=RxD77KiYTQs

 

Begrepp:

 

Quizlet:

Judendom https://quizlet.com/385127827/judendom-flash-cards/

Islam https://quizlet.com/619461978/islam-svenska-flash-cards/

 

 

Det här ska du ha koll på till provet: Se nedan de specifika sidhänvisningarna till bokens fakta. 

Judendomen och islams antal anhängare och geografisk utbredning i världen. s. 72, s.163

Judendomen och islams historia. (I stora drag) s. 73-78, s. 164-166.

Judendomen och islams skrifter. s. 79-83, s. 168-170.

Judendomen och islams lära. s. 85-86, s. 171-176. 

Judendomen och islams gudstjänstlokal och dess typiska utseende inuti som utanpå. s. 87, s 174.

Judendomen och islams olika riktningar. s. 88-89, s.179-180. 

Vardag och högtider inom judendom och islam. s 90-93, s. 186-188.

Vem är jude? Hur blir man muslim? s 95. s 188.

Ceremonier inom judendom och islam. s 95, s 188-189.

Synen på kvinna och man inom judendomen och islam. s 96-97, s 190-191.

Jämförelse mellan judendom och islam. Vilka likheter och skillnader finns. 

 

Vi kommer även under torsdagen att fördjupa oss i en fråga i någon av religionerna. Jag har några frågeställningar som ni kan välja mellan men det finns såklart möjlighet att välja en egen fördjupning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriser

Re
Religion

E
C
A
Kunskap om världens religioner
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Likheter och skillnader
Dessutom för eleven enkla resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­ åskådningar.
Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Påverkan på samhället
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållande­ vis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutveck­lade och väl underbyggda resonemang.
Livsfrågor/åskådningar
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av reli­gioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sam­manhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyan­serade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.