👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Singma 1B kap 3 Multiplikation och division

Skapad 2022-02-17 21:10 i Bobergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 1 Matematik
Vi arbetar med multiplikation och division.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

 •  Bilda lika stora grupper.

 • Addera lika stora grupper

 • Lägga i lika rader

 •  Dubbelt

 •  Gruppera lika

 •  Dela lika

 •  Hälften

 •  Problemlösning

 •   Kunskapslogg
    

Mål:

Kunna se och bilda lika stora grupper. 
Kunna beskriva antal grupper och antal saker i varje grupp. 
Kunna addera lika stora grupper. 
Kunna gruppera och lägga saker i rader med lika många i varje. 
Förstå vad begreppet dubbelt betyder samt kunna dubblera antal saker och tal. 
Förstå vad gruppera lika innebär samt kunna beskriva hur många grupper som bildas. 
Kunna dela ett jämnt antal saker lika i ett antal grupper.
Kunna beskriva hur många saker det är i varje grupp. 
Förstå vad begreppet hälften betyder. 
Kunna dela ett jämt antal saker och tal på hälften. 
Kunna lösa problem baserade på vardagsnära situationer. 


Hur ska vi arbeta?

Vi utforskar. 
Vi övar. 
Jag övar. 


Hur ska du visa att du lärt dig?
Genom att pröva
Samtala och diskutera i par och grupp
Visa med konkret material
Öva i lärboken
Öva i övningsbokensamt  

Bedömning

Eleverna bedöms formativt under lektionerna samt summativt i slutet av lektionen.
De bedöms även summativt i slutet av kapitlet när de genomför sin kunskapslogg. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3