👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljud, ljus och sinnen

Skapad 2022-02-17 21:13 i Vreta kloster skola Linköping
Grundskola 6 Biologi Fysik
I detta arbetsområde kommer du att få möjlighet att lära hur ljud uppstår och hur ljusets strålar beter sig. Du kommer även få inblick i hur ögat och örat uppfattar dessa fenomen. Hur kan det eka i ett tomt rum? Varför ser vi egentligen olika färger? Vilka frekvenser kan vi uppleva? Vilka sinnen har vi och vad används de till? Välkommen in i ljudet och ljusets magiska värld som vi upptäcker med hjälp av våra sinnen!

Innehåll

Det här ska du visa att du kan: 

Ljud:

- Förklara hur ljud uppstår och hur det breder ut sig.

- Förklara med hjälp av bild och text hur ljud kan uppfattas av människor och djur. 

- Använder relevanta begrepp för området.

Ljus:

- Förklara hur ljusstrålar breder ut sig.

- Förklara hur ljuset delas upp i spektrum.

- Förklara med hjälp av bild och text hur ljus kan uppfattas av människor och djur. 

- Använder relevanta begrepp för området.

Sinnen:

- Vilka är våra sinnen och hur fungerar de?

- Varför behövs våra sinnen?

- Jämför sinnena hos människor och djur.

- Använder relevanta begrepp för området.

 

För att lära dig kommer du att:

Utgå från frågeställningar som

- Vad är ljus och ljud och hur transporteras det?   

- Hur påverkas ljus och ljud av föremål i dess väg?

- Hur ser och hör djur?

- Hur kommer det sig att vi ser olika färger?

- Hur fungerar örat och ögat?

- Hur bryts ljus?

- Hur kan man mäta ljud och ljus och vilken enhet mäts de i?

- Vilka sinnen har vi och hur fungerar de?

- Vad använder vi våra sinnen till?

- Hur upplever vi våra sinnen: smak, lukt och känsel?

 

- Delta fokuserat vid lärarledda genomgångar och anteckna viktiga fakta. Här kommer du träna din förmåga att välja ut vilken fakta som är viktig i sammanhanget. 

- Diskutera med en kamrat, i liten grupp och i helklass.

- Utgå från olika informationskällor såsom böcker, filmer samt bestämda hemsidor för att leta och sammanställa information kring olika frågeställningar. Även här kommer du att få träna på din anteckningsteknik för att sammanställa relevant fakta. 

- Träna på att förstå och använda olika begrepp inom området som till exempel ljudvågor, ljusvågor, absorbera, reflektera, ljuskälla, ljusstrålar, spektrum, svängning, vibration, förtätning, förtunning, frekvens, Decibel, Hertz, tinnitus, buller, färgblindhet, smak, lukt, känsel och nervsignaler.

- Genomföra laborationer och träna dig på att tolka resultat och dra relevanta slutsatser utifrån resultatet. 

- Träna på att dokumentera vid laborationer. 

 

Du visar vad du kan när du:

- Arbetar fokuserat på lektionerna

- Deltar aktivt i diskussioner på lektionerna, både i helklass och i par.

- Använder begrepp i dina resonemang, både skriftligt och muntligt.

- Laborerar på ett säkert sätt, drar slutsatser utifrån resultatet och kan sammanställa laborationen i en tydlig dokumentation som går att följa.

- Deltar i skriftliga och muntliga avstämningar och prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
  Fy  4-6
 • Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6

Matriser

Fy Bi
Ljud, ljus och sinnen i Fysik och Biologi

Fysikaliska begrepp och samband

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ljud
 • Fy  E 6
 • Fy  C 6
 • Fy  A 6
Du kan på ett enkelt sätt redogöra för hur ljud uppstår och hur det påverkas av sin omgivning.
Du kan redogöra för hur ljud uppstår och hur det påverkas av sin omgivning med hjälp av några begrepp inom området.
Du kan på ett välutvecklat och tydligt sätt redogöra för hur ljud uppstår och hur det påverkas av sim omgivning med hjälp av begrepp inom området. Till exempel hur olika material påverkar ljuds utbredning.
Ljus
Du kan på ett enkelt sätt redogöra för hur ljus breder ut sig från en ljuskälla och hur det påverkas av sin omgivning.
Du kan redogöra för hur ljus breder ut sig från en ljuskälla och hur det påverkas av sin omgivning med hjälp av några begrepp inom området.
Du kan på ett välutvecklat och tydligt sätt redogöra för hur ljus breder ut sig från olika ljuskällor och hur det påverkas av sin omgivning med hjälp av relevanta begrepp inom området. Till exempel ljus utbredning genom olika material.
Ljud- och ljusfenomen
Du kan på ett enkelt sätt förklara hur fenomen uppstår kopplade till ljud och ljus. Till exempel olika färger, skuggors form samt ekon.
Du kan förklara hur fenomen uppstår kopplade till ljud och ljus med några relevanta begrepp. Till exempel färgers uppkomst, skuggors form och utbredning samt ekon i olika miljöer.
Du kan på ett tydligt sätt förklara hur olika fenomen uppstår kopplade till ljus och ljud med hjälp av relevanta begrepp, Till exempel färgers uppkomst, skuggors form och utbredning, olika typer av ljusstrålar samt ekon i olika miljöer
Hur vi uppfattar ljud och ljus
Du kan nämna några av ögats och örats delar som hjälper oss att uppfatta ljud och ljus. Du kan även på ett enkelt sätt förklara hur ögat och örat fungerar. Du kan nämna något exempel från djurvärlden på hur deras syn och hörsel skiljer sig från människans.
Du kan nämna flera av ögats och örats delar för att förklara hur vi uppfattar syn- och hörselintryck och använder då några relevanta begrepp. Du kan nämna flera exempel från djurvärlden på hur deras syn och hörsel skiljer sig från människans.
Du kan på ett tydligt sätt förklara hur vi människor uppfattar syn- och hörselintryck med hjälp av ögats och örats delar och relevanta begrepp. Du kan nämna och ge enkla förklaringar till olikheter mellan djurs och människors uppfattning av ljud och ljus.
Samtal och diskussion
 • Fy  E 6
 • Fy  C 6
 • Fy  A 6
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör arbetsområdet genom att ställa frågor och framföra egna tankar.
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör arbetsområdet genom att ställa frågor och framföra egna tankar ur olika perspektiv som gör att ni kommer vidare i samtalet.
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör arbetsområdet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som gör att ni kommer vidare i samtalet och får nya kunskaper om ämnet.
Använda information från olika källor
 • Fy  E 6
 • Fy  C 6
 • Fy  A 6
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor. Du kan till viss del välja ut relevant information och använda den i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor. Du kan välja ut och använda relevant informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar. Du sammanfogar och tolkar information fån några olika källor för ditt resonemang.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor. Du kan välja ut och använda relevant informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar. Du sammanfogar och tolkar information från fler olika källor för dina resonemang.

Laborationer

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Användning av utrustning
 • Fy  E 6
 • Fy  C 6
 • Fy  A 6
Vid laborationer använder du utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Vid laborationer använder du utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Vid laborationer använder du utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Genomföra en laboration
 • Fy  E 6
 • Fy  C 6
 • Fy  A 6
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån planeringar Du kan dra enkla slutsatser utifrån vad du ser av dina resultat.
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån planeringar Du kan dra slutsatser utifrån vad du ser av dina resultat och ge enkla förklaringar till dem genom kopplingar till tidigare kunskaper.
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån planeringar Du kan dra slutsatser utifrån dina resultat och föra resonemang utifrån tidigare kunskaper ur flera perspektiv.
Jämföra reslutat
Du kan jämföra dina och andras resultat och kan ange någon likhet och skillnad och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen
Du kan jämföra dina och andras resultat och kan nämna och resonera kring några likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag något förslag som till viss del kan förbättra undersökningen.
Du kan jämföra dina och andras resultat och kan ange och resonera kring relevanta likheter och skillnader, vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättrar undersökningen.
Dokumentation av undersökningar
 • Fy  E 6
 • Fy  C 6
 • Fy  A 6
Du kan göra enkla dokumentationer av dina undersökningar i text och bild som går att läsa och arbeta efter.
Du kan göra tydliga dokumentationer av dina undersökningar i text och bild som är lätta att läsa och arbeta efter.
Du kan göra detaljerade dokumentationer av dina undersökningar i text och bild som går att arbeta efter.

Våra sinnen

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Sinnen
Namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
 • Bi
 • Bi  4-6
Du har grundläggande kunskaper om hur våra sinnen fungerar och hur de samverkar med övriga organ i kroppen. Du visar detta genom att beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Du har goda kunskaper om hur våra sinnen fungerar och hur de samverkar med övriga organ i kroppen. Du visar detta genom att beskriva dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
Du har mycket goda kunskaper om hur våra sinnen fungerar och hur de samverkar med övriga organ i kroppen. Du visar detta genom att beskriva dessa med god användning av biologins begrepp.