👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krönika

Skapad 2022-02-17 21:32 i Sjögrenska gymnasiet Knivsta
Gymnasieskola Svenska
Vi ser Rapports årskrönika för 2021. Du väljer ett av ämnena som presenteras och skriver en krönika där du uttrycker dina tankar och åsikter om ämnet. Du kan också välja ett eget ämne.

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion. Språkriktighet, dvs. vilka språkliga egenskaper och textegenskaper i övrigt som en text bör ha för att fungera väl i sitt sammanhang. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter.
    Sve  -
  • Argumentationsteknik och skriftlig framställning av argumenterande text.
    Sve  -

Matriser

Sve
Krönika

Innehåll och kritisk läsning

E
D
C
B
A
Eleven beskriver och diskuterar det valda ämnet.
Innehållet är som helhet fylligt och relevant.
Innehållet är nyanserat eller ger nya, relevanta perspektiv på ämnet eller i förhållande till texthäftet.
I sin text skiljer eleven på egna och andras tankar.
Källhänvisningen är infogad i texten.
Källhänvisning finns om än inte helt fullständiga.

Disposition och sammanhang

E
D
C
B
A
Texten är sammanhängande och begriplig, t.ex. genom referensbindning och enkla sammanhangssignaler.
Texten är tydligt disponerad. Dessutom utmärks texten av minst två av följande kännetecken: avancerande sammanhangssignaler fungerande inledning och avslutning rimlig styckeindelning och konsekvent markerade stycken
Texten är väl disponerad genom följande kännetecken: God balans mellan olika delar effektiv inledning och avslutning rimlig styckeindelning och korrekt markerade stycken
Omfånget är till viss del anpassat till situationen, dvs. texten är inte alltför kort.
-
-

Språk och stil

E
D
C
B
A
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet, t.ex. i fråga om meningsbyggnad, i stavning och skiljetecken.
Språket är varierat och delvis välformulerat
Språket är välformulerat, även om något mindre lyckad formulering kan förekomma.
Stilen är väl anpassad till syftet, t.ex. genom variation mellan sakliga och värderande uttryck eller retoriska stilmedel såsom läsartilltal.
Stilen är väl anpassad till syftet t.ex. genom variation av meningstyper, uttrycksfulla formuleringar eller illustrativa förklaringar.

Helhetsbedömning

E
D
C
B
A
Textens innehåll och form är till viss del anpassat till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Textens innehåll och form är anpassat till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Textens innehåll är väl anpassat till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Texten är självbärande, t.ex. genom ett mottagaranpassat innehåll och språk.
Texten fungerar efter viss bearbetning som ett självbärande inlägg på en webbplats.
Den fungerar som ett inlägg på en webbplats.
Texten fungerar väl som ett inlägg på en webbplats.
E
D
C
B
A