👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad gör vuxna under dagen?

Skapad 2022-02-18 07:45 i Montessoriförskolan Triangeln Lunds Pastorats förskolor
Förskola
Barnen på Fisken har sedan länge lekt att de är föräldrar som lämnar barn på förskolan och springer till jobbet dvs. Gömmer sig bakom en dörr och pratar i telefon. De frågar och är nyfikna på sina föräldrars dag.

Innehåll

Vad vill vi utveckla hos barnen?

Förståelsen av sin omvärld, ordförråd, praktiska erfarenheter.

 

Hur ska vi arbeta?

Vid samlingar pratar vi om och visar upp professioner och vardagssysslor.
Vi lägger ut praktiskt material med vardagssysslor i hyllorna. 
Vi har ett rollekskök där vi koncentrerar  material för hemmabruk. 

Vilket lärande hoppas vi se hos barnen?

Vi vill ge de trygghet i en förståelse för vad deras föräldrar gör på dagarna när de är i förskolan.

Vi vill ge dem kunskap om hur olika saker i samhället fungerar och vilka yrken och funktioner som finns. 

Vi vill också uppmuntra till att barnen själv ska kunna hjälpa till med vardagssysslor hemma.

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att lära känna sin närmiljö och de samhällsfunktioner som har betydelse för det dagliga livet samt att ta del av det lokala kulturlivet.
  Lpfö 18