👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barnkonventionen

Skapad 2022-02-18 08:43 i Munkebo förskola Eslöv
Förskola
Enligt Barnkonventionen ska vi arbeta aktivt för att göra konventionens bestämmelser och principer allmänt kända för såväl vuxna som barn.

Innehåll

 Mål:

Vi vill ge barnen ökad kunskap om Barnkonventionen och dess innehåll. Vi fokuserar på Artikel 2, 3, 6, 12 som är barnkonventionens grundprinciper:

2. Icke diskriminering.

3. Barnets bästa.

6. Rätt till liv, överlevnad och utveckling.

12. Åsiktsfrihet och rätten att göra sig hörd.

Barnen ska ges möjlighet att få kännedom om samt utveckla en förståelse kring sina rättigheter som uttrycks i FN:s konvention om barnets rättigheter

 

Syfte:

Vi vill förbereda barnen på att bli aktiva demokratiska medborgare, som känner till sina rättigheter och har en handlingsberedskap inför de utmaningar de kommer att möta i livet.

 

Metod:

Vi strävar efter att barnkonventionens grundprinciper alltid är i åtanke då vi planerar vår verksamhet i omsorg, lek och lärande

Vi använder oss av kompisböckerna och annan litteratur för att föra ut olika budskap.

Vi finns närvarande både inomhus och utomhus för att fånga upp och belysa problematik och det som fungerar bra.

Vi reflekterar över och diskuterar olika händelser som utspelat sig under dagen och veckan och belyser främst rättigheter men också skyldigheter.

Vi pratar fördelar och nödvändigheten av att vi är olika.

Vi går trygghetsvandringar regelbundet för att säkerställa att vi fångar upp eventuella rädslor kränkningar.

Vi ska säkra våra lärmiljöer mot barnkonventionen utifrån trygghetsvandringarna.

Vi använder en ”pratsten” i samlingen så att alla får en chans att göra sig hörda. 

Vi ger barnen många, adekvata, valmöjligheter under dagen.

Vi delar in barnen i olika lek och reflektionsgrupper utefter behov och intresse. Dessa varierar för att stärka gruppsammanhållningen och undvika stereotypa roller.

När:

Vårterminen 2022 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
    Lpfö 18